بازدید مدیرعامل تولید نیروی برق حرارتی کشور از نیروگاه سیکل ترکیبی ارس
بازدید مدیرعامل تولید نیروی برق حرارتی کشور از نیروگاه سیکل ترکیبی ارس
آرمان تبریز-مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی کشور از روند احداث نیروگاه سیکل ترکیبی منطقه آزاد ارس بازدید کرد.

آرمان تبریز-مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی کشور از روند احداث نیروگاه سیکل ترکیبی منطقه آزاد ارس بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار ما، معاون فنی و زیربنایی ارس در حاشیه این بازدید گفت: عملیات اجرایی خاکی نیروگاه ۴۵۱ مگاواتی ارس ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و حضور مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی کشور نیز در راستای بازدید و هماهنگی بیشتر با وزارت نیرو است.

ایرج حاتمی افزود: این نیروگاه با سرمایه گذاری ۲۴۰ میلیون یورویی بخش خصوصی در حال احداث است.

وی با بیان اینکه این نیروگاه قدرت تامین ۵۰ درصد برق مورد نظر در افق برنامه منطقه آزاد ارس را دارد، اضافه کرد: بعد از نصب تجهیزات، تولید و ورود برق به شبکه توزیع آغاز می شود.

حاتمی در ادامه گفت: قدرت نیروگاه گازی این مجموعه ۱۴۴ مگاوات و قدرت نیروگاه بخار نیز ۳۰۷ مگاوات است.