اعطای گواهی‌نامه به دانشجویانی که هنگام آزمون با مشکل برق مواجه شده‌اند
اعطای گواهی‌نامه به دانشجویانی که هنگام آزمون با مشکل برق مواجه شده‌اند
آرمان تبریز-شرکت توزیع نیروی برق تبریز به دانشجویانی که هنگام آزمون پایان ترم با مشکل قطعی برق مواجه شده‌اند، گواهی صادر می‌کند.

آرمان تبریز-شرکت توزیع نیروی برق تبریز به دانشجویانی که هنگام آزمون پایان ترم با مشکل قطعی برق مواجه شده‌اند، گواهی صادر می‌کند.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ این شرکت در راستای تکریم ارباب رجوع و همراهی و همکاری با آن عده از دانشجویانی که در شهرستان‌های تبریز، اسکو و آذرشهر ساکن هستند و در هنگام آزمون پایان ترم با مشکل مواجه شده‌اند، برای آموزش دانشگاه‌های این دانشجویان گواهی صادر می‌کند.

دانشجویانی که با مشکل مواجه شده‌اند می‌توانند با مراجعه به میزخدمت شرکت توزیع نیروی برق تبریز واقع در نشانی تبریز، کوی ولی‌عصر، خیابان قطران با ارائه‌ی درخواست کتبی شامل آدرس منزل مسکونی، ساعت و روز آزمون، در صورت تایید مرکز دیسپاچینگ برق تبریز، گواهی قطع برق در زمان آزمون را دریافت کنند.