لزوم استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی توسط مسافرین در داخل اتوبوسها
لزوم استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی توسط مسافرین در داخل اتوبوسها
آرمان تبریز-مهندس اسمعیل زاده معاون بهره برداری این شرکت در مصاحبه با برنامه سحرلر رادیو تبریز با اعلام مطلب فوق گفت : با توجه به آمار افزایشی ابتلاء به کرونا در روزهای اخیر از شهروندان و مسافرین محترم تقاضا داریم جهت حفظ سلامتی خود و سایر مسافرین ، در هنگام استفاده از ناوگان اتوبوسرانی در داخل و نیز ایستگاه های اتوبوس حتما از ماسک استفاده و فاصله اجتماعی را رعایت نمایند .

آرمان تبریز-مهندس اسمعیل زاده معاون بهره برداری این شرکت در مصاحبه با برنامه سحرلر رادیو تبریز با اعلام مطلب فوق گفت : با توجه به آمار افزایشی ابتلاء به کرونا در روزهای اخیر از شهروندان و مسافرین محترم تقاضا داریم جهت حفظ سلامتی خود و سایر مسافرین ، در هنگام استفاده از ناوگان اتوبوسرانی در داخل و نیز ایستگاه های اتوبوس حتما از ماسک استفاده و فاصله اجتماعی را رعایت نمایند .

به گزارش  خبرنگار ما در تبریز ؛وی با اشاره به نظارت بازرسین بر استفاده ی مسافرین از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی افزود : بازرسین مستقر در ایستگاه های مسیر تندرو و پایانه های اتوبوسرانی به لزوم استفاده از ماسک توسط مسافرین نظارت می نمایند ضمن اینکه ماسک در تمامی کیوسک های شارژ کارت بلیت به قیمت مصوب دولتی عرضه می گردد .
مهندس اسمعیل زاده در ادامه گفت : تمامی اتوبوس های ناوگان بصورت منظم و دوره ای نظافت و ضدعفونی شده و سیستم تهویه هوا بصورت مستمر بازبینی می گردد ضمن اینکه همکاران راننده حوزه بهره برداری نیز با رعایت دستورالعمل های بهداشتی بر استفاده مسافرین از ماسک و رعایت دستورالعمل های بهداشتی تاکید و نظارت دارند فلذا از شهروندان و مسافرین تقاضامندیم نسبت به همکاری در اینخصوص اقدام نمایند.
معاون بهره برداری شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه در خاتمه گفت : شهروندان عزیز نیز
می توانند در صورت هرگونه شکایت و انتقاد یا پیشنهاد از خدمات شرکت واحد مراتب را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۷۰۵۵۵ اعلام نمایند تا در اسرع وقت رسیدگی گردد.