داماد رئیسی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور می‌شود؟
داماد رئیسی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور می‌شود؟
آرمان تبریز-بر اساس اطلاع دریافت شده به احتمال قوی مقداد نیلی، داماد رئیسی به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهور معرفی خواهد شد‌.

آرمان تبریز-بر اساس اطلاع دریافت شده به احتمال قوی مقداد نیلی، داماد رئیسی به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهور معرفی خواهد شد‌.

طی چند روز گذشته در برخی محافل خبر انتساب علی عسکری به عنوان مسئول دفتر رئیس جمهور منتخب طرح شده بود. علی عسکری هم اکنون معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام است.

بر اساس اطلاع دریافت شده انتساب علی عسکری منتفی شده است و به احتمال قوی مقداد نیلی داماد رئیسی و یا قاضی زاده هاشمی به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهور معرفی خواهد شد‌.