خشکسالی ایران تا چه زمانی ادامه پیدا می‌کند؟
خشکسالی ایران تا چه زمانی ادامه پیدا می‌کند؟
آرمان تبریز-رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی گفت: تغییرات همه‌جا یکسان نبوده اما در طی شش دهه گذشته با یک روند کاهشی بارندگی‌ها روبرو شدیم. در دهه ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۰ میلادی میانگین بارش باران در کشور حدود ۲۷۰میلی‌متر بود.

آرمان تبریز-رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی گفت: تغییرات همه‌جا یکسان نبوده اما در طی شش دهه گذشته با یک روند کاهشی بارندگی‌ها روبرو شدیم. در دهه ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۰ میلادی میانگین بارش باران در کشور حدود ۲۷۰میلی‌متر بود.

احد وظیفه گفت: از ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ بارندگی در کشور ما حدود ۲۴۰ میلی‌متر است، به طور کلی در ۵۰ سال، چیزی حدود ۴۰میلی‌متر متوسط باران‌ها در کشور ما کمتر شده است. این نشان می‌دهد که همواره با یک روند تقریبا همیشه درگیر بودیم، یافته‌های هیات بین‌دولتی تغییراقلیم نشان می‌دهد که زمین با یک روندی گرم شده است و با ادامه این روند در برخی مناطق مثل ایران بارندگی‌ها کمتر می‌شود.

او عنوان کرد: انعکاس این روند به آینده نشان می‌دهد که بارندگی‌های کشور ما به شکل کاهشی ادامه پیدا می‌کند. به نظر هم نمی‌رسد که روند گرمایش جهانی متوقف بشود. تجربیات گذشته از اقلیم کشور ما هم چندان خوشآیند نبوده و این اتفاق در زندگی روزمره ما تاثیر گذاشته است و اثر شدیدی‌هم گذاشته است.

رئیس مرکز خشکسالی توضیح داد: کار خاصی درباره کاهش بارندگی‌ها نمی‌توان انجام بدهیم و شاید بهترین کار کاهش اثرات این اتفاق با سازگاری با تغییراقلیم است.