راه اندازی تعرفه الکترونیک و حذف تعرفه های کاغذی مسیر تندرو
راه اندازی تعرفه الکترونیک و حذف تعرفه های کاغذی مسیر تندرو
 آرمان تبریز-تبریز-مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه این شرکت با اعلام مطلب فوق گفت : پس از حذف کامل تعرفه کاغذی در تمامی مسیرهای داخل شهری بخش خصوصی ناوگان در مورخه 20 فروردین ماه سال جاری، تعرفه های کاغذی در خط تندرو با همکاری معاونت های توسعه و برنامه ریزی، بهره‌برداری و اداری مالی جمع آوری گردید.

 آرمان تبریز-تبریز-مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه این شرکت با اعلام مطلب فوق گفت : پس از حذف کامل تعرفه کاغذی در تمامی مسیرهای داخل شهری بخش خصوصی ناوگان در مورخه ۲۰ فروردین ماه سال جاری، تعرفه های کاغذی در خط تندرو با همکاری معاونت های توسعه و برنامه ریزی، بهره‌برداری و اداری مالی جمع آوری گردید.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛وی افزود : صرفه جویی در مصرف کاغذ، رفع آلودگی حاصل از مبادله کاغذ، زمان بندی متناسب با ساعات پیک مسافر، حذف اشتباهات احتمالی در تعرفه کاغذی و پیشگیری از تخلفات و خطاهای انسانی و ارتقاء خدمات اتوبوسرانی از اهداف اجرایی این پروژه محسوب می گردد.
دکتر ایمان غنی زاده ادامه داد : با راه اندازی تعرفه الکترونیک مسیر تندرو محاسبه کارکرد رانندگان توسط دستگاههای کنترل تردد صورت گرفته و کنترل کارکرد اتوبوس ها در مسیر نیز توسط دستگاههای زمان بندی نصب شده در پایانه های راه آهن و میدان بسیج انجام می پذیرد.ر غنی زاده در خاتمه تاکید کرد: لازمه داشتن یک سیستم حمل و نقل منظم بکارگیری تجهیزات مکانیزه در حوزه‌های سخت افزاری و حوزه نرم افزاری است که با سیستم یکپارچه مدیریت ناوگان محقق می‌شود.