موفقیت دانشکده علوم پزشکی مراغه در کشور
موفقیت دانشکده علوم پزشکی مراغه در کشور
آرمان تبریز-دانشکده علوم پزشکی مراغه جزو دانشگاه‌های سرآمد دانشکده علوم پزشکی کشور معرفی شد.

آرمان تبریز-دانشکده علوم پزشکی مراغه جزو دانشگاه‌های سرآمد دانشکده علوم پزشکی کشور معرفی شد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه گفت: این دانشکده جزو ۱۰ دانشگاه علوم پزشکی سرآمد کشور در اجرای برنامه عملیاتی معرفی شد.

دکتر اصغر تنومند افزود: این دانشکده در اجرای برنامه‌های مربوط به سیاست‌های کلان، قوانین راهبردی توسعه پنج ساله و برنامه‌های مقام عالی وزارت جزو دانشکده‌های برتر کشور است.

رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه اضافه کرد: بیش ۹۷ درصد برنامه‌های ابلاغی برای دانشکده علوم پزشکی مراغه در سال گذشته اجرایی و عملیاتی شده است.
به گفته وی این دانشکده، در میان ۶۳ دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی به این موفقیت دست یافته است.