اتمام خط کشی پارک آموزش ترافیک ائل گلی
اتمام خط کشی پارک آموزش ترافیک ائل گلی
آرمان تبریز-مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز از طراحی و نصب تابلوها و تجهیزات ترافیکی و انجام عملیات خط کشی در پارک آموزش ترافیک ائل‌گلی خبر داد.

آرمان تبریز-مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز از طراحی و نصب تابلوها و تجهیزات ترافیکی و انجام عملیات خط کشی در پارک آموزش ترافیک ائل‌گلی خبر داد.

به گزارش خبرنگارما در تبریز؛ اصغر آدی‌بیگ گفت: طراحی پارک آموزشی با رویکرد نوین و مد نظر قرار دادن مفاهیم جدید در کنار مفاهیم کلاسیک در برنامه سازمان ترافیک قرار گرفته است.

او افزود: آموزش مفاهیمی همچون یلوباکس‌ها ( yellow Box ) و مسیرهای دوچرخه سواری و پیاده‌راه‌ها به عنوان رویکرد جدید توسعه حمل و نقل با عناوین حمل و نقل سبز و حمل و نقل پیاده محور در کنار موضوعاتی همچون مفاهیم مربوط به میادین، تقاطع ها و علایم راهنمایی و رانندگی، مفهوم خیابانهای یکطرفه، حق تقدم و احترام به عابر پیاده از اولویتهای طراحی جدید در پارک های آموزش ترافیک است.
مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز اظهر کرد: با آموزش چنین مفاهیمی امید است آینده شهر هماهنگی بیشتری با توسعه حمل و نقل سبز و نهایتاً محیط زیست داشته و ما شهروندانی دوستدار محیط زیست داشته باشیم.

او اضافه کرد: بعد از جانمایی و طراحی پارک ترافیک توسط کارشناسان سازمان و انجام عملیات عمرانی توسط شهرداری منطقه ۲، نصب و تجهیز علائم ترافیکی و خط کشی نیز انجام گرفته است.