شهردار منطقه ۸ تبریز خبر داد: تداوم عملیات کف‌سازی و آسفالت‌ریزی  خیابان محققی
شهردار منطقه ۸ تبریز خبر داد: تداوم عملیات کف‌سازی و آسفالت‌ریزی  خیابان محققی
آرمان تبریز-شهردار منطقه 8 تبریز از تداوم کف‌سازی و آسفالت‌ریزی خیابان محققی و آماده سازی جهت بازگشایی مجدد خبر داد.

آرمان تبریز-شهردار منطقه ۸ تبریز از تداوم کف‌سازی و آسفالت‌ریزی خیابان محققی و آماده سازی جهت بازگشایی مجدد خبر داد.

به گزارش خبرنگارما در تبریز؛ علی مدبر گفت: مسیر خیابان محققی یکی از مهمترین معابر منطقه تاریخی فرهنگی شهر است که بدلیل احداث ایستگاه مترو، ده سال به کارگاه عمرانی مترو تبدیل شده بود که اکنون با اتمام عملیات احداث ایستگاه مترو، با مشارکت سازمان قطار شهری تبریز، عملیات آزاد سازی و ساماندهی خیابان محققی طی ماه های اخیر آغاز شده و عملیات سنگفرش مسیرهای پیاده رو و آسفالت قسمت سواره رو این مسیر در حال اجرا است.
وی با بیان اینکه در اجرای پروژه ساماندهی و بازگشایی خیابان محققی، اولویت با عابرین پیاده خواهد بود افزود: در پروژه آزادسازی خیابان محققی بیشتر مسیرهای ترددی پیاده محور بوده و به صورت مسیر سنگفرش پیاده راهی اجرایی می‌شود.
شهردار منطقه ۸ تبریز خاطرنشان کرد: تمامی تلاش شهرداری تبریز در راستای ایجاد رفاه شهروندی در مسیر محققی خواهد بود تاعلاوه بر تردد وسایل نقلیه در خیابان محققی، با ایجاد پیاده راه به همراه امکانات و مبلمان شهری مناسب در این مسیر، رفاه شهروندی را برای شهروندان به ارمغان بیاورد