آیین کلنگ زنی خانه های سازمانی کوی دادگستری تبریز
آیین کلنگ زنی خانه های سازمانی کوی دادگستری تبریز
آرمان تبریز-با حضور رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی آیین کلنگ زنی خانه های سازمانی کوی دادگستری تبریز برگزار شد.

آرمان تبریز-با حضور رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی آیین کلنگ زنی خانه های سازمانی کوی دادگستری تبریز برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ طی آیینی با حضور موسی خلیل الهی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی، کلنگ احداث تعداد ۲۰ واحد خانه سازمانی به زمین زده شد.
این واحدها در فضای به متراژ ۹۹۷ مترمربع و با زیربنای ۳۴۵۰ مترمربع برای استفاده کارکنان دادگستری تبریز در مدت ۱۸ ماه توسط دفتر فنی مهندسی دادگستری استان احداث خواهد شد.