نگاهی گذرا به انتخابات شورای شهر تبریز
نگاهی گذرا به انتخابات شورای شهر تبریز
آرمان تبریز-خاطره کلیبری/با نظر به نتایج انتخابات و آرای شورای شهر تبریز در میابیم حدود بیست و پنج تا سی هزار رای جریان اصولگرا در سبد رای منتخبین وجود دارد؛ البته این رقم با توجه به کثرث ثبت نام و تایید صلاحیتِ منتسبین این جریان سیاسی از اواسط لیست به سمت پایین تا ده هزار رای هم در نوسان می باشد.

آرمان تبریز-خاطره کلیبری/با نظر به نتایج انتخابات و آرای شورای شهر تبریز در میابیم حدود بیست و پنج تا سی هزار رای جریان اصولگرا در سبد رای منتخبین وجود دارد؛ البته این رقم با توجه به کثرث ثبت نام و تایید صلاحیتِ منتسبین این جریان سیاسی از اواسط لیست به سمت پایین تا ده هزار رای هم در نوسان می باشد.

موضوع بسیار مهم دیگری که در این نتایج جلب توجه می کند صدر نشینی یک زن در لیست منتخبین شورا و فاصله رای ۷ هزار عددی وی با نفر دوم می باشد که نشان دهنده حمایت منسجم معلمان و زنان از خانم غفوری ست.

آرای متخبین لیست امید شورای پنجم تلنگری بود برای آنان که بعد از انتخابات شورای قبلی عموما تغییر موضع دادند و حضور در شورا را قائم به فردیت خود قلمداد کردند و در انتخابات شهردار به آرای جریان سیاسی اصلاحات
بی توجهی نمودند.

آرای پایین بانوانِِ عموما بی برنامه با چهره های ساختگی و عکس های روتوش شده_ نشان داد جامعه تبریز برای نظارت، تصمیم سازی و مدیریت شهری داشتن عملکرد و برنامه را اولویت می داند و زمان رای جنسیتی را پشت سر گذاشته است؛ که این موضوع بدون شک توسعه مشارکت آگاهانه و برنامه محور برای زنان کاندیدا در دوره های بعدی را باعث خواهد شد.

رای سه رقمی سیصد و شش نفر از داوطلبین نیز نشان داد که ثبت نام ۴۳۹ نفری در انتخابات شورای تبریز دستمایه طنز همگان گردید و ثابت کرد این گستردگی بی کیفیت بجز تحمیل هزینه های غیرضروری زیست محیطی، شهری و فردی نمی تواند دستاورد دیگری داشته باشد؛ همانگونه که اماده کردن زیرساخت های فنی این دوره از انتخابات شورای شهر تبریز به دولت نیز هزینه های غیر ضروری زیادی را تحمیل کرد.

حضور دکتر دبیری عضو ثابت چند دوره ی اخیر شورا با بیست و یک هزار رای در ردیف ششم لیست خبر از افول هژمونی او در شورای ششم می دهد؛ هر چند به نظر می رسد رویکرد تخاصمی وی و روح الله رشیدی در صحن شورا با عکس العمل منفی مردم مواجه گردد چرا که پیشبرد امور شهری در تمام جنبه های آن از ضروریات فعلی تبریز می باشد.

در کل، آمار پایین مشارکت نسبت به واجدین شرایط و تعداد سی و چهار هزار رای باطله نشان می دهد مردم تبریز امید چندانی به تغییر و اصلاح در مدیریت شهری ندارند و تا مدتها با ناباوری نظاهره گر عملکرد شورا خواهند بود.

تعدد ثبت نام و آرای کسب شده پایین ضرورت آینده پژوهی، آسیب شناسی و تحلیل علمی شرایط اجتماعی را قبل از ورد به عرصه انتخابات دو چندان می کند.

باید تغییر در ذائقه، رویکرد و چشم انداز مردم را بپذیریم و برای این تغییرات برنامه داشته باشیم.