شروع عملیات گازرسانی به پروژه بزرگ عتیق / احداث ایستگاه های TBS گاز
شروع عملیات گازرسانی به پروژه بزرگ عتیق / احداث ایستگاه های TBS گاز
  آرمان تبریز-مدیرعامل شرکت عمران و توسعه آذربایجان از شروع عملیات گازرسانی به پروژه بزرگ عتیق خبر داد.

آرمان تبریز-مدیرعامل شرکت عمران و توسعه آذربایجان از شروع عملیات گازرسانی به پروژه بزرگ عتیق خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز،محمد رضا عباسی  اظهار کرد: از سال ۹۱ به دلیل مسائل حقوقی مجوز هیچ گونه فعالیتی از سوی شرکت گاز به انجام عملیات گاز رسانی پروژه عتیق داده نشده بود ، که طی ماه های اخیر با تلاش و تدابیر انجام شده توسط عوامل فنی و اجرایی شرکت عمران و توسعه آذربایجان شروع عملیات گاز رسانی به این پروژه عظیم آغاز گردید و طی دو ماه آینده مجوز اخذ انشعابات آن انجام می‌پذیرد.

او افزود: همچنین ایستگاه‌ای TBS گاز نیز در حال احداث است