عکاسان و آرایشگران عزیز! لطفا به این شهر و آینده آن رحم کنید!
عکاسان و آرایشگران عزیز! لطفا به این شهر و آینده آن رحم کنید!
یادداشت: محمدامین خوش نیت عکاسان و آرایشگران عزیز! لطفا به این شهر و آینده آن رحم کنید!

یادداشت: محمدامین خوش نیت

آرمان تبریز-عکاسان و آرایشگران عزیز! لطفا به این شهر و آینده آن رحم کنید!

آذرقلم: یاد فیلم حضرت یوسف افتادیم! سکانسی که در آن حضرت یوسف با انداختن خلعت خویش بر سر زلیخای پیرزن و جوان و زیبا کردن او، همه کاهنان و کافران و مومنان را انگشت به دهان کرد! الان حس همان کاهنان را داریم.

قابل توجه عکاسان، آرایشگران و فتوشاپ کاران حرفه ای تبریز و حومه!

کاری که شما عکاسان و آرایشگران(مردانه و زنانه هم ندارد) و فتوشاپ کاران، در خلق شاهکارهای هنری از چهره کاندیداهای شهر کردید بزرگترین تندیس سازان، مونتاژکاران، نقاشان و گریمورهای هالیود آمریکا و بالیود هند هم بلد نیستند. یعنی شما چنگیز را نرگیز (نرگس) کردید. یاد فیلم حضرت یوسف افتادیم! سکانسی که در آن حضرت یوسف با انداختن خلعت خویش بر سر زلیخای پیرزن، و جوان و زیبا کردن او، همه کاهنان و کافران و مومنان را انگشت به دهان کرد!
الان حس همان کاهنان را داریم.
محض رضای خدا، به حال این شهر رحم کنید…

  • منبع خبر : آذر قلم