اعلام ساعات اوج مصرف توسط برق تبریز
اعلام ساعات اوج مصرف توسط برق تبریز
آرمان تبریز--ساعات اوج مصرف مشترکین مختلف توسط شرکت توزیع نیروی برق تبریزاعلام شد.

آرمان تبریز-ساعات اوج مصرف مشترکین مختلف توسط شرکت توزیع نیروی برق تبریزاعلام شد.

به گزارش خبرنگار ما از تبریز؛  بر این اساس ساعت ۱۲ الی ۲۲ زمان اوج بار برای مشترکین با تعرفه خانگی در نظر گرفته شده است و این مشترکان می بایست الگوی صحیح مصرف را در این ساعات رعایت کنند.

همچنین این مشترکین می توانند با تنظیم دمای کولرهای خود در دمای آسایش، یعنی۲۵ درجه سانتی گراد به تداوم تامین برق کمک شایانی نمایند.

در بخش کشاورزی نیز با اعلام ساعت ۱۲ الی ۱۸ به عنوان ساعات پیک بار، از کشاورزان خواسته شده جهت مدیریت مصرف آب و برق استفاده از پمپ آب های کشاورزی را در ساعات ۹ الی ۲۲ محدود نمایند.

برای ادارات نیز ساعت ۱۱ الی ۱۳ ساعات اوج مصرف عنوان شده و از آنها خواسته شده تا با کاهش ۵۰ درصدی مصرف خود نسبت به دوره مشابه سال گذشته در این ساعات از مولدهای اضطراری خود استفاده کنند و از ساعت ۱۳ به بعد ۹۰ درصد مصرف برق خود را کاهش دهند.

در بخش صنعتی و تجاری نیز ساعت ۱۲ الی ۱۸ ساعت اوج مصرف بوده و صنایع بالای ۳ مگاوات نیز بر اساس مصوبه اخیر هیئت وزیران می بایست از ساعت ۱۲ تا ۲۱ نسبت به کاهش ۶۰ درصدی مصرف برق خود اقدام کنند.