مدیر مقاوم سازی و نگهداری شهرداری تبریز: سیاست شهرداری تبریز مقاوم سازی پل های سطح شهر است
مدیر مقاوم سازی و نگهداری شهرداری تبریز: سیاست شهرداری تبریز مقاوم سازی پل های سطح شهر است
آرمان تبریز-کارگاه آموزشی تجربیات مقاوم سازی پل عباسی با حضور مدیر مقاوم سازی و نگهداری شهرداری تبریز و مشاور پروژه برگزار شد.

آرمان تبریز-کارگاه آموزشی تجربیات مقاوم سازی پل عباسی با حضور مدیر مقاوم سازی و نگهداری شهرداری تبریز و مشاور پروژه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز ؛کریم رضایی مدیر مقاوم سازی و نگهداری شهرداری تبریز در حاشیه این کارگاه در گفتگو با خبرنگار شهریار با اشاره به فعالیت های شهرداری تبریز در ارتباط با مقاوم سازی پل های سطح شهر، گفت: بحث مقاوم سازی و بررسی فنی پل های سطح شهر تبریز از سال ۹۵ شروع شده و پس از انجام مباحث مطالعاتی آن، اجرای این مقاوم سازی ها از سال ۹۹ شروع شده است.

او ادامه داد: پل های سطح شهر تبریز به دلیل اینکه طی سال های متمادی و از چندین سال قبل ساخته شده است، برای نگهداری آن اهمیت چندانی داده نشده و به مرور زمان پل های زیادی دچار برخی خرابی ها و ایرادات سازه ای و نقص شده اند و هم اکنون بهره برداری از آن پل ها برای شهروندان خالی از خطر نیست.

رضایی اظهار کرد: در این مورد سیاست شهرداری تبریز به سمتی می رود که در قالب برنامه مدون پنج ساله، همه ۱۲۰ پل سطح شهر اعم از روگذر و زیرگذر و سازه های فنی را بهینه سازی و مقاوم سازی کند.

او افزود: از ۹۹ که عملیات اجرایی این برنامه شروع شد، پل چهارراه عباسی از نخستین پل هالی بود که دارای اولویت بهسازی و مقاوم سازی بود. مطالعات این پل از سال ۹۹ توسط شرکت نمودار شروع شد و پس از حدود هشت ماه مطالعه، آماده سازی نقشه های اجرایی، فاز اول مقاوم سازی آن با اعتباری بالغ بر دو میلیارد تومان توسط شهرداری منطقه ۱ شروع شد و در مدت شش ماه فاز اول آن تمام شد.

مدیر مقاوم سازی و نگهداری شهرداری تبریز عنوان کرد: برای پلی که ترمیم و مرمت شده، نیاز بود تا تجربه اجرایی آن در قالب کارگاه آموزشی در اختیار همکاران معاونت های عمرانی ۱۰ گانه شهرداری تبریز قرار بگیرد و بر این اساس امروز در یک کارگاه دو ساعته با حضور مشاور پروژه، کلیات مراحل اجرایی و عملیات تخصصی برای این همکاران ارائه داده شد.

در این کارگاه آموزشی تخصصی دو ساعته، کارشناسان معاونت عمرانی ۱۰ گانه شهرداری تبریز با تجربیات مقاوم سازی پل عباسی و کلیات مراحل اجرایی این پل آشنا شدند.