گامی فراتر از تعهدات شرکت در تحقق شاخص های گازرسانی
گامی فراتر از تعهدات شرکت در تحقق شاخص های گازرسانی
آرمان تبریز-مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی گفت: در سال 99 گامی فراتر از تعهدات شرکت در تحقق شاخص های گازرسانی برداشته شده است.

آرمان تبریز-مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی گفت: در سال ۹۹ گامی فراتر از تعهدات شرکت در تحقق شاخص های گازرسانی برداشته شده است.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز : سیّدرضا رهنمای توحیدی در توضیح این خبر افزود: به گواهی آمار، این شرکت ضمن تحقق تمامی تعهدات گازرسانی، با سبقت عملکرد اجرایی بر برنامه های پیش بینی شده، نقش مهّمی در توسعه هرچه بیشتر خطّه آذربایجان ایفا نموده است.
وی اظهار داشت: در سایه برنامه ریزی مدوّن و اهتمام هرچه بیشتر در خدمات رسانی مطلوب و مستمر به هم استانی های عزیز، در تمامی حوزه های اجرایی اعم از شبکه گذاری، نصب انشعاب، پذیرش مشترک جدید و انعقاد قرارداد گازرسانی به صنایع در سال ۹۹ عملکردی فراتر از تعهدات داشته ایم.
توحیدی تصریح کرد: متراژ شبکه گذاری مورد تعهد ۹۰۰ کیلومتر بوده که بیش از ۹۶۰ کیلومتر اجرا گردیده و از ۱۱ هزار انشعاب مورد تعهد، ۱۱ هزار و ۷۵۸ انشعاب نصب شده و از ۳۷ هزار اشتراک پذیری تعهد شده، ۴۵ هزار و ۷۶۷ مشترک پذیرش گردیده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان با اشاره به وضعیت مطلوب خدمات گازرسانی در استان خاطرنشان کرد: بحمدلله به رغم تمامی مشکلات و چالش های پیشرو اعم از محدودیت منابع مالی، افزایش هزینه های کالا و اجرا، تحریم اقلام وارداتی و … با تکیه بر توان داخلی، هیچ خللی در روند اجرای پروژه های گازرسانی نداشته ایم.