به پیمانکاران پس از تعیین تکلیف پروژه های سابق ، پروژه جدید تعریف می گردد
به پیمانکاران پس از تعیین تکلیف پروژه های سابق ، پروژه جدید تعریف می گردد
آرمان تبریز- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی به اتمام رساندن تمام پروژه های نیمه کاره آب و خاک در طول چند ماه آینده را ضروری دانست.

آرمان تبریز- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی به اتمام رساندن تمام پروژه های نیمه کاره آب و خاک در طول چند ماه آینده را ضروری دانست.

به گزارش خبرنگار از تبریز؛ مهندس فتحی در کارگروه آب و خاک سازمان در رابطه با پروژه های نیمه تمام آب و خاک گفت:  الزام ورود شهرستانها در تکمیل طرح های آب و خاک به این معناست که بایستی مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان ها تکمیل و اتمام طرح های آب و خاک را در دستور کار خود قرار داده و ظرف چند ماه آینده ، پروژه ها به مرحله بهره برداری برسند اولویت با طرح هایی است که در سال های گذشته به ماخذ ۸۵ درصد از محل اعتبارات کمک های فنی و اعتباری تامین اعتبار گردیده اند و مدیریت های شهرستان ها بایستی نسبت به اخذ سهم ۱۵ درصدی خودیاری بهره برداران اقدام نمایند.

وی حل این موضوع و به اتمام رساندن تمام پروژه های نیمه کاره را در طول چند ماه آینده در گرو هنر مدیریت سازمان در جامعه شهرستانی و روستایی برای اقناع اهالی جهت مشارکت در پروژه دانست و گفت: تامین ۱۵ درصد سهم خودیاری با  ایجاد احساس تعلق خاطر بهره برداران به پروژه و مشارکت آنان در این زمینه ضروری به نظر می رسد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی در همین راستا به اجرای این امر در مورد پروژه پایاب سد مقصودلو هریس تاکید نمود و با اشاره بر اینکه در شهرستان سراب نیز پیشرفت های خوبی حاصل شده است، اظهار داشت: بایستی مبالغ باقیمانده با پیگیری مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و پیمانکار از محل سهم خودیاری و بهره برداران تامین شود.

مهندس فتحی عدم تحویل قطعی پروژه هایی که تحویل موقت شده اند را عدم پیگیری از طرف خود کارفرمایان و کشاورزان و پیمانکاران دانسته و پیگیری جدی مدیریت آب و خاک استان و مدیریت های شهرستان ها را بصورت جدی خواستار شد.

وی برای رفع این مشکل بر تعیین بازه زمانی برای شهرستانها و بررسی دقیق پروژه هایی که تحویل قطعی می شوند تاکید نمود و گفت: زین پس نباید به پیمانکارانی که زمان تحویل موقتشان سپری شده و به تحویل قطعی منجر نشده است، پروژه ای ارجاع گردد و تنها پس از تعیین تکلیف پروژه های سابق باید پروژه جدیدی برایشان تعریف گردد.