شهردار منطقه پنج خبر داد: ساماندهی گلزار شهداء شنب غازان تبریز
شهردار منطقه پنج خبر داد: ساماندهی گلزار شهداء شنب غازان تبریز
آرمان تبریز-نازک کاری ساماندهی گلزار شهداء محله تاریخی شنب غازان تداوم دارد.

آرمان تبریز-نازک کاری ساماندهی گلزار شهداء محله تاریخی شنب غازان تداوم دارد.

به گزارش خبرنگارما، شهردار منطقه پنج کلانشهر تبریز ضمن اعلام این مطلب گفت: شهرداری منطقه پنج ساماندهی گلزار شهداء شنب غازان را اجرا می کند. مهندس میر علی اصغر نساج افزود : این پروژه یکی از ماندگارترین پروژه های عمرانی سال های اخیر است. وی در ادامه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را وظیفه ای همگانی دانست و در خصوص آخرین وضعیت ساماندهی گلزار شهداء شنب غازان گفت: این پروژه فرهنگی خدمتی دیگر از شهرداری منطقه پنج برای کلانشهر تبریز است که تا مرداد ماه به بهره برداری می رسد.

مهندس نساج خاطرنشان ساخت: این پروژه در مرحله نازک کاری است وتا مردادماه شاهد بهره برداری از ساماندهی گلزار شهداء شنب غازان خواهیم بود. شهردار منطقه پنج در پایان هزینه اجرای این پروژه را ۲۰ میلیارد ریال ذکر نمود.