همتی رسما برکنار شد
همتی رسما برکنار شد
آرمان تبریز-دولت با پایان مسئولیت همتی در سمت ریاست کل بانک مرکزی موافقت کرد.

آرمان تبریز-دولت با پایان مسئولیت همتی در سمت ریاست کل بانک مرکزی موافقت کرد.

هیات وزیران با توجه به ورود عبدالناصر همتی به عرصه تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری که مانع از حضور کافی وی در بانک مرکزی و ایفای وظایف و مسئولیت‌های خطیر رییس کل در حوزه‌های حساس پول و ارز می‌شود، با خاتمه مسئولیت ایشان در سمت ریاست کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موافقت کرد.

کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی از این پس و مطابق قانون، تمامی وظایف و اختیارات رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را برعهده خواهد داشت.

  • منبع خبر : ایرنا