اصلاح هندسی خیابان بهارستان
اصلاح هندسی خیابان بهارستان
آرمان تبریز-خیابان بهارستان طبق مصوبه سازمان ترافیک توسط اداره حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه یک اصلاح هندسی گردید.

آرمان تبریز-خیابان بهارستان طبق مصوبه سازمان ترافیک توسط اداره حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه یک اصلاح هندسی گردید.

به گزارش ما در تبریز؛ اصغر آدی بیگ، مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز با اعلام این خبر گفت: خیابان بهارستان طبق مصوبه سازمان ترافیک با نصب گل میخ، تابلوی آهسته، تابلوی سرعتکاه، ایجاد سرعتکاه و رنگ آمیزی سرعتکاه با رنگ دوجزیی توسط اداره حمل و نقل و ترافیک معاونت فنی عمرانی شهرداری منطقه یک اصلاح هندسی گردید.

اصغر آدی بیگ افزود: خط کشی محوری ۶۵ متری خاوران نیز توسط اداره حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه ۹ انجام پذیرفت و تابلوی توقف ممنوع طبق مصوبه جلسه مشترک با دادستان محترم ، در مسیر تازه احداث مقابل زندان توسط کارگاه سازمان آماده اجرا می باشد.