عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرفوری: افت رمز ارزها، رشد بورس را به دنبال داشته است
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرفوری: افت رمز ارزها، رشد بورس را به دنبال داشته است
آرمان تبریز-عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران گفت: افت بازار رمزارزها در رشد بورس تاثیرگذار بوده است.

آرمان تبریز-عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران گفت: افت بازار رمزارزها در رشد بورس تاثیرگذار بوده است.

علی اکبر نیکو اقبال در گفتگو با خبر فوری درباره بورس و رمزارزها بیان کرد: دولت نقش عظیمی در بالا و پایین شدن بازار داشته و ممکن است سهام داران دولتی تصمیم گرفته باشند نقش خود را پررنگ تر کنند.

وی ادامه داد: سهام داران بزرگ کافیست تمایل داشته باشند که از نفوذشان برای رشد بورس استفاده کنند.

این استاد دانشگاه گفت: اگر برجام در دولت بعدی به نتیجه برسد اختیارات دولت برای سرمایه گذاری‌ها افزایش پیدا می‌کند.