ساماندهی ۱۳۰۰ دستگاه خودرو در سامانه شفافیت
ساماندهی ۱۳۰۰ دستگاه خودرو در سامانه شفافیت
آرمان تبریز-مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز از ساماندهی نزدیک به ۱۳۰۰ دستگاه خودرو در سامانه شفافیت ماشین‌آلات شهرداری تبریز خبر داد.

آرمان تبریز-مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز از ساماندهی نزدیک به ۱۳۰۰ دستگاه خودرو در سامانه شفافیت ماشین‌آلات شهرداری تبریز خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز ؛علیرضا اصغری اظهار داشت: کنترل و رصد دقیق خودروهای شهرداری تبریز توسط سامانه مدیریت ماشین آلات در مواردی همچون محل فعالیت لودر، ماشین آلات، محل استقرا ماشین آلات، مدت زمان رسیدن خودروی آتش نشانی، محل خودروهای حمل پسماند، میزان زباله حمل شده و راستی‌آزمایی در انجام وظایف محوله، صورت می گیرد.

او افزود: نزدیک به یک هفته از آغاز این طرح می‌گذرد و در این مدت زمان کوتاه ما شاهد کاهش هزینه ماشین‌آلات شهرداری هستیم از جمله در مواردی که یک منطقه از شهرداری نیاز به فعالیت لودر دارد، دیگر از بخش خصوصی تأمین نمی شود و از دیگر مناطق تهیه می‌گردد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز تصریح کرد: در کنار کنترل و رصد دقیق ماشین‌آلات شهرداری، موضوع مهم دیگر خرید سوخت، تایر و لوازم جانبی خودروها است که به صورت مستقیم و با قیمت پایین و کیفیت بالا از تولیدکننده خریداری می‌شود.

او اضافه کرد: راه‌اندازی سامانه شفافیت ماشین‌آلات شهرداری تبریز پیروزی بزرگی برای ما است، چرا که اگر سیستم مدیریتی ما آمار و اطلاعات نداشته و مدیریت واحدی در حوزه ماشین آلات صورت نگیرد، موجب افزایش هزینه‌ها و استفاده نادرست از ماشین‌آلات می‌شود.

اصغری خاطرنشان کرد: در راستای دستور شهردار تبریز و مصوبه شورای شهر، سامانه شفاف سازی ماشین آلات کل شهرداری تبریز، در سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز استقرار یافته است.