جایگاه‌‌های سوخت CNGدر ساعات پیک ماه‌های تیر و مرداد در تبریز دو ساعت تعطیل می‌شوند
جایگاه‌‌های سوخت CNGدر ساعات پیک ماه‌های تیر و مرداد در تبریز دو ساعت تعطیل می‌شوند
آرمان تبریز-جایگاه‌‌های سوخت CNGدر ساعات پیک ماه‌های تیر و مرداد، به منظور مدیریت مصرف برق دو ساعت تعطیل می‌شوند.

آرمان تبریز-جایگاه‌‌های سوخت CNGدر ساعات پیک ماه‌های تیر و مرداد، به منظور مدیریت مصرف برق دو ساعت تعطیل می‌شوند.
به گزارش خبرنگار ما از تبریز؛ در راستای مدیریت انرژی در ایام گرم سال و پیشگیری از خاموشی مشترکان خانگی، با هماهنگی صورت گرفته با شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران، جایگاه‌‌داران سوخت CNGدر تیر و مرداد ماه سال‌جاری از ساعات ۱۲ الی ۱۴ یا ۱۴ الی ۱۶ نسبت به قطع کامل برق از شبکه و تعطیلی جایگاه‌های CNG اقدام خواهند کرد
گفتنی است؛ جایگاه‌‌داران سوخت CNGکه در این طرح همکاری لازم را انجام دهند از تشویق‌های طرح مدیریت بار برخوردار خواهند شد.
همچنین برای اطلاع شهروندان، پیش از آغاز طرح، از طریق رسانه‌های جمعی و نصب بنر در محل جایگاه‌ها اقدام خواهد شد. با اجرای این طرح برنامه‌ریزی شده و همکاری جایگاه‌‌داران سوخت CNGبا برنامه‌های پاسخگوئی بار شرکت‌ توزیع برق تبریز جهت گذر از پیک مصرف برق، تبعات احتمالی تعطیلی جایگاه‌های CNG وقطع برق ناخواسته‌ی آنان کاهش می‌یابد.