“اطلاعیه قطع گاز در شهرستان جلفا”
“اطلاعیه قطع گاز در شهرستان جلفا”
آرمان تبریز-روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی، طی صدور اطّلاعیه ای اعلام کرد: با توجّه به ضرورت انجام تعمیرات بر روی تاسیسات شبکه گازرسانی، الزاما جریان گاز طبیعی "روستای افشار" از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۸:۰۰ روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ قطع خواهد شد.

آرمان تبریز-روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی، طی صدور اطّلاعیه ای اعلام کرد: با توجّه به ضرورت انجام تعمیرات بر روی تاسیسات شبکه گازرسانی، الزاما جریان گاز طبیعی “روستای افشار” از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۸:۰۰ روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ قطع خواهد شد.
لذا از مشترکین محدوده یادشده درخواست می گردد به منظور جلوگیری از بروز خطرات و حوادث احتمالی، شیر اصلی گاز املاک خود را در مدت زمان قطعی گاز، بسته نگهداشته، از دستکاری تجهیزات گازرسانی خودداری نموده و در صورت بروز هرگونه مشکل، سریعاً مراتب را از طریق شماره تماس۱۹۴ به واحد امداد گاز اطلاع دهند.
در این اطّلاعیه از همکاری و شکیبایی مشترکین محترم ساکن منطقه در طول مدت انجام عملیات، باهدف تامین جریان پایدار گاز و همچنین امکان بهره مندی سایر متقاضیان از نعمت گاز طبیعی، قدردانی گردیده است.