ثبت نام انتخاباتی سه “متولد نجف” در روز آخر
ثبت نام انتخاباتی سه “متولد نجف” در روز آخر
آرمان تبریز-روز آخر ثبت نام ها بالاخره عمده چهره های مطرحی که سودای صندلی پاستور دارند، راهی خیابان فاطمی شدند، در این میان سه ثبت نام کننده، متولد ایران نیستند.

آرمان تبریز-روز آخر ثبت نام ها بالاخره عمده چهره های مطرحی که سودای صندلی پاستور دارند، راهی خیابان فاطمی شدند، در این میان سه ثبت نام کننده، متولد ایران نیستند.

به گزارش خبر فوری، امروز علی لاریجانی، عباس آخوندی و ابوالحسن فیروزآبادی برای کاندیداتوری در انتخابات ثبت نام کردند، وجه شبه این سه نفر، محل تولدشان است؛ نجف اشرف، عراق.

لازم به توضیح است که برخی روحانیون به ویژه در پیش از انقلاب برای دروس خود در نجف ساکن شدند و به همین دلیل فرزندان آنها متولد این شهر هستند و هر سه نفر این نامزدهای کاندیداتوری روحانی زاده هستند.