تحقق بودجه حداکثری نتیجه تدوین برنامه ۵ ساله و چشم‌انداز ۱۲ ساله
تحقق بودجه حداکثری نتیجه تدوین برنامه ۵ ساله و چشم‌انداز ۱۲ ساله
  آرمان تبریز-شهردار تبریز گفت: تحقق بودجه حداکثری پارسال در سایه تدوین و اجرای برنامه ۵ ساله و چشم‌انداز ۱۲ ساله بوده است.

آرمان تبریز-شهردار تبریز گفت: تحقق بودجه حداکثری پارسال در سایه تدوین و اجرای برنامه ۵ ساله و چشم‌انداز ۱۲ ساله بوده است.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، ایرج شهین‌باهر پیش از ظهر امروز در دویست و چهل و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تبریز اظهار کرد: یکی از شاخص‌ترین اقدامات شورای دوره پنجم بدون اغراق تدوین برنامه ۵ ساله و چشم‌انداز ۱۲ بوده که مانع سلیقه‌گرایی افراد در مجموعه شهرداری شده است.

او افزود: در واقع پس از گذشت بیش از ۱۰۰ سال از تاسیس شهرداری تبریز چنین برنامه‌ای تدوین شده است که موجب پیشبرد اهداف مجموعه مدیریت شهری و مانعی برای اعمال سلیقه‌های فردی است تا امور جاری بر اساس برنامه پیش بینی شده از قبل حرکت کند.

شهردار تبریز تصریح کرد: بزرگترین آفت توسعه شهرها همین تغییر برنامه‌ها در هر دوره چهار ساله است که در برخی از شهرها به همین دلیل هیچ شاخص توسعه‌ای به سرانجام نمی‌رسد.

او با اشاره به تحقق بودجه حداکثری شهرداری تبریز در سال ۹۹ اعلام کرد: بیشترین تحقق بودجه شهرداری تبریز در سال‌های اخیر را شهرداری تبریز در سال گذشته بدست آورده است که قسمت اعظم این کار در سایه برنامه ریزی صورت گرفته محقق شده است.

ایرج شهین‌باهر خاطرنشان کرد: امیدواریم در دوره بعد شورا نیز برنامه های چشم انداز حفظ شود، چرا که بدون برنامه نمی‌توان به شاخصهای توسعه دست یافت.