مصاحبه تخصصی از پذیرفته شدگان آزمون استخدامی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی
مصاحبه تخصصی از پذیرفته شدگان آزمون استخدامی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی
آرمان تبریز-مدير امور اداري سازمان جهادکشاورزي استان آذربايجان شرقي گفت: مصاحبه تخصصي و روانشناسي از پذيرفته شدگان هشتمين آزمون استخدامي فراگير دستگاه هاي استخدامي در سازمان جهاد کشاورزي استان آذربايجان شرقي طي دو هفته و از روز 21 ارديبهشت آغاز مي شود.

آرمان تبریز-مدیر امور اداری سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: مصاحبه تخصصی و روانشناسی از پذیرفته شدگان هشتمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های استخدامی در سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی طی دو هفته و از روز ۲۱ اردیبهشت آغاز می شود.

به گزارش  خبرنگارما در تبریز؛، مهندس داریوش رحمتی وند در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این مطلب گفت: مصاحبه تخصصی پذیرفته شدگان این آزمون در سه گروه شغلی کارشناس حسابداری (روزهای ۲۱و ۲۲ اردیبهشت)، کارشناس  امور ساختمان و تاسیسات (۲۶ اردیبهشت) و کارشناس روابط بین الملل (۲۹ اردیبهشت)به صورت وبیناری با اداره کل امور اداری وزارت جهاد کشاورزی انجام می پذیرد.

وی اظهار کرد: از بین افراد واجد شرایط که سه برابر ظرفیت معرفی شده اند یک نفر از هر گروه پس از احراز شرایط، جهت به کارگیری به مدیریت هسته گزینش سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی معرفی خواهند شد.

مدیر امور اداری سازمان جهادکشاورزی استان افزود: پس از تایید افراد توسط مدیریت هسته گزینش سازمان جهاد کشاورزی استان نسبت به تخصیص کد استخدامی به پذیرفته شدگان و همچنین شروع به کار آنان اقدام خواهد شد.