انسانیت محدودیت جغرافیایی ندارد
انسانیت محدودیت جغرافیایی ندارد
یادداشت/18 اردیبهشت ۱۴۰۰ شهر کابل شاهد وحشیانه ترین نمایش رذالت شیاطین انسان نما گردید.

یادداشت/۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ شهر کابل شاهد وحشیانه ترین نمایش رذالت شیاطین انسان نما گردید.

بیش از ۸۰ دانش آموز دختر بی گناه در میان خون و آتش و…مچاله شدند.

عمق فاجعه چنان دهشتناک بوده ،که هنوز دجال بمب گذار نیز مسئولیت کشتار را بر عهده نگرفته است.

هر چند کودکان سرزمین من با این شکل از کشتار نیز آشنا هستند.

این فاجعه پلید را که دهها دانش آموز دختر #افغانی را در مقابل مدرسه به خاک و خون کشید به مرام انسانیت و شرف کمرنگ شده ، وجدان انسانی تسخیر شده ی مردم #افغانستان و خانواده های #داغدار ،جامعه دانش آموزان جهان ،#مجلس دانش آموزی ایران و …. و جامعه #فرهنگیان #افغانی تسلیت عرض نموده و همه را به نوش یک #جرعه عقلانیت فرا می خوانیم.

تبریز /۲۰اردی بهشت

معلم ایرانی جلیل شمس