شهردار تبریز در بازدید از بیمارستان رازی: کمک می کنیم تا محیط بهتری برای بیماران اعصاب و روان فراهم شود
شهردار تبریز در بازدید از بیمارستان رازی: کمک می کنیم تا محیط بهتری برای بیماران اعصاب و روان فراهم شود
آرمان تبریز-شهردار تبریز گفت: بیمارانی که در بیمارستان رازی بستری هستند، نیاز به فضای بهتری دارند و ما به همراه دیگر نهادها کمک می کنیم تا این شرایط برای آنها فراهم شود.

آرمان تبریز-شهردار تبریز گفت: بیمارانی که در بیمارستان رازی بستری هستند، نیاز به فضای بهتری دارند و ما به همراه دیگر نهادها کمک می کنیم تا این شرایط برای آنها فراهم شود.

ایرج شهین باهر امروز در جریان بازدید خود از بیمارستان رازی در گفتگو با خبرنگار شهریار، اظهار کرد: امروز به همراه تعدادی از اعضای شورای شهر از بیمارستان رازی بازدید کردیم تا در جریان مشکلات این بیمارستان قرار بگیریم و تا حد امکان به رفع آنها کمک کنیم.

او ادامه داد: وضعیت بیماران بستری در این بیمارستان، به گونه ای است که باید هر چه سریع نسبت به رفع کمبودها و بهبود شرایط موجود اقدام شود که امیدواریم در کنار نهادهای دیگر، دست به دست هم بدهیم و کمک کنیم مشکلات این مجموعه حل شود.

او افزود: شهرداری تبریز عمدتا به توسعه فضای سبز، محوطه سازی و احداث فضاهای عمومی در بیمارستان رازی کمک می کند.