افزایش بالای ۲۰۰ درصدی عوارض اصناف و پروانه‌های ساختمانی ضربه مهلک بر اعتماد عمومی است
افزایش بالای ۲۰۰ درصدی عوارض اصناف و پروانه‌های ساختمانی ضربه مهلک بر اعتماد عمومی است
آرمان تبریز-یک کارشناس ارشد مدیریت و مسایل بازرگانی  گفت: به باور اکثر کارشناسان اعتماد یکی از جنبه های مهم روابط انسانی در زمینه ساز مشارکت و همکاری میان اعضای جامعه است که خدشدار کردن آن خسارت جبران ناپذیری را در پی دارد.

آرمان تبریز-یک کارشناس ارشد مدیریت و مسایل بازرگانی  گفت: به باور اکثر کارشناسان اعتماد یکی از جنبه های مهم روابط انسانی در زمینه ساز مشارکت و همکاری میان اعضای جامعه است که خدشدار کردن آن خسارت جبران ناپذیری را در پی دارد.

علی شامی نژاد ازمدیران سابق آذربایجان شرقی افزود: به باور کارشناسان واساتید ؛ اعتماد مقوله ای است که مبادلات را در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سرعت می­ بخشد ودر فضای مبتنی بر اعتماد، ابزارهایی چون زور و اجبار برای تضمین دادوستدها کارایی خود را از دست می­دهند و در عوض قصد افراد برای بازپرداخت­ها و اعتقاد به درستکاری افزایش می یابد.

اعتماد، کار بازار را رونق می بخشد

وی خاطر نشان گردید ؛ عمده کارشناسان این حوزه نیز بر این باور هستند که اعتماد، کار بازار را رونق می بخشد، تمایل افراد را به تعامل و همکاری با گروه­ها افزایش می دهد و شبکه ­ای پر رونق از تجمع های داوطلبانه در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی ایجاد می ­کند.

این کارشناس ارشد مدیریت و مسایل بازرگانی در تبریز یاد آورد شد؛ متاسفانه اخیرآً شاهد یک تصمیم فله ای وعجولانه و کارشناسی نشده در شهرداری تبریز بودیم که برای رفع برخی مشکلات منابع مالی خود به افزایش بالای ۲۰۰ درصدی عوارض اصناف و پروانه‌های ساختمانی روی آورده اند !

وی با انتقاد از این اتفاق نامیمون تاکید کرد ؛باید با صدای بلند و بدون لکنت زبان گفت: این تصمیم افزایش بالای ۲۰۰ درصدی عوارض اصناف و پروانه‌های ساختمانی نشانگر بی‌برنامگی شهرداری دردستیابی به درآمدهای پایدار می باشد.

اقدامات شتاب زاده با ره آورد فرسایشی

علی شامی نژاد افزود؛ شورای محترم شهر و شهرداری تبریز به جای اینکه تدبیر درست ومنطقی وآن هم درموعد مقرر اتخاذ نماید با کمال تاسف برای جبران و پوشش هزینه‌های خود از جمله حقوق و دستمزد کارکنان مجموعه شهرداری ،دست به یک چنین اقدامات ناصواب ، شتاب زاده وفرسایش اعتماد عمومی زده و ضمن ایجاد نارضایتی و بدبینی دربین اقشار مختلف به ویژه اصناف زحمتکش ومتعهد این شهر آبرومند، خسارت و زیان های جبران ناپذیری را به اقتصاد شهر و شهروندی تحمیل می نماید.

وی تصریح کرد:وقتی شورای شهر در اکثر کمیسیونها ها و کارگروه‌های کلانشهر عضو رسمی بوده اما از حضور در جلسات این کمیسیون‌ها و کارگروه‌ها امتناع می نماید و یا خیلی کمرنگ ظاهر می‌شود مسلم است که در تصمیم گیری ها بدون در نظر گرفتن منافع اصناف و یا اقشار مختلف یک طرفه عمل نموده و خسارات جبران ناپذیری به طرف وارد خواهد کرد.

این کارشناس حوزه مسایل بازرگانی تاکیدکرد؛با توجه به اینکه یکی از اهداف مهم شورای اسلامی ایجاد تعامل بین سازمانها و نهادهای مختلف موجود در کلانشهر می باشد چنانچه اگر این تعامل ایجاد نشود مطمئناً مشکلات و خسارات اسفباری را بدنبال خواهد داشت و اعتماد عمومی را مخدوش خواهد کرد.

علی شامی نژاد خاطر نشان شد:مطمئن باشیم اگرحق وحقوق اصناف  مورد توجه قرار نگیرد و تصمیمات نیز به صورت تحمیلی بر پیکره این قشره اعمال گردد بار سنگینی آن بر دوش مصرف کننده خواهد بود وقطع یقین آن کس که در این پروسه متضرر خواهد شد درنهایت قشر ضعیف و مصرف کننده خواهد بود.