بازدید شهردار تبریز از  کمک‌های مؤمنانه خیرین جوان
بازدید شهردار تبریز از  کمک‌های مؤمنانه خیرین جوان
آرمان تبریز-شهردار تبریز از مرکز تهیه و آماده‌سازی بسته‌های معیشتی به همت خیرین جوان تبریز بازدید کرد.

آرمان تبریز-شهردار تبریز از مرکز تهیه و آماده‌سازی بسته‌های معیشتی به همت خیرین جوان تبریز بازدید کرد.

به گزارش خبرنگارما در تبریز، ایرج شهین‌باهر از روند تهیه بسته‌های معیشتی خیرین جوان تبریز بازدید و از اقدام خداپسندانه آنان در دستگیری از نیازمندان جامعه در ایام کرونایی قدردانی کرد.

شهردار تبریز تأکید کرد: بسیار خرسندم که کلیددار شهری هستم که شهروندان آن از مسئولیت اجتماعی خود آگاه هستند و توفیق خدمت به این شهروندان در مجموعه مدیریت شهری نصیب بنده شده است.

مجمع خیرین جوان تبریز با جذب مشارکت‌های مردمی و همراهی رسانه‌ها، بارها بسته‌های معیشتی تهیه و در بین نیازمندان شهر ساکن در منطق کم برخوردار و نیز  آسیب‌دیدگان از ناحیه کرونا پخش کرده‌اند.