وزیر محترم بهداشت و درمان و آموزش پزشکی برابری و عدالت را سرلوحه خودکنید
وزیر محترم بهداشت و درمان و آموزش پزشکی برابری و عدالت را سرلوحه خودکنید
آرمان تبریز-رییس انجمن تکنسین های دارویی استان آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرگزاری آرمان تبریز اظهار نشان کرد کارکنان داروخانه ها درسراسر کشور مورد بی مهری وزارت بهداشت و درمان قرارمیگیرند.

آرمان تبریز-رییس انجمن تکنسین های دارویی استان آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرگزاری آرمان تبریز اظهار نشان کرد کارکنان داروخانه ها درسراسر کشور مورد بی مهری وزارت بهداشت و درمان قرارمیگیرند.
دکترحسین یوسفی علوی انتقاد جدی از وزیر بهداشت و درمان در این اوضاع آشفته کرونایی کرد و گفت:درحالیکه همه واقفیم که دومین مکان بعداز مراکز درمانی و بیمارستانها داروخانه های سراسر کشورمیباشد که مستقیما نقش درمان بیماران و علی الخصوص بیماران کرونایی را دارد ولی متاسفانه مورد بی مهری وزارت بهداشت قرارگرفته و تبعیض های چشمگیری مشاهده میکنیم.
دکتر علوی با ابراز ناخشنودی از اینگونه تبعیضها خواستار رسیدگی جدی دراینمورد از مسولین ذیربط کرد.
همچنین دکتر علوی نایب رییس کانون کارکنان داروخانه های کشور گفت:چرا باید در داروخانه های متفاوت به یک داروساز  واکسن بزنند و در یکی واکسن نزنند و بدترازهمه در یک داروخانه داروسازی واکسن بزند اما درقبال آن یک نفر ۵ نفرکارکنان داروخانه ها که مستقیما هم درارتباط با بیماران کرونایی هستند بی واکسن بمانند.
آیا این ظلم آشکار در برابر تکنسین های محترم داروخانه ها نیست.آیا این تبعیض آشکار میان دو قشرمکمل داروسازان و تکنسین های دارویی نیست.بدتراز همه تکنسین های زیادی داریم که درداروخانه ها تحت پوشش بیمه نیستند آنوقت محروم از واکسیناسیون باید باشند.این چه قانونیست که یک عده باید همیشه قربانی ندانم کاریهای یک عده ازمسولین باید باشند.
رییس انجمن تکنسین های دارویی استان آذربایجان شرقی همچنین بیان کرد با اینکه مکتوب هم از معاونت غذا و داروی استان آذربایجان شرقی درخواست مساعدت جهت واکسیناسیون تکنسین های دارویی کرده ایم هنوز جوابی دریافت نکرده ایم و معاونت محترم هم تقصیر عدم واکسیناسیون را به گردن وزارت انداختند که هنوز دستوری نیامده.اگر دستوری نیامده چرا در برخی شهرها دستور مثل برق آمده و به استان ما نیامده.جان باختن عزیزان دارویی چه داروساز و چه تکنسین کدامین نهاد پاسخگوست.مسولیت هرگونه مشکل برای این عزیزان برعهده کدامین وزارتخانه است.

مسولین امر باید پاسخ قانع کننده ای داشته باشند و الا هرروز شاهد شنیدن واردات فلان قدرواکسن به کشوردرخبرهامیباشیم ولی عملا در توزیع عادلانه آن کوتاهی محض میگردد.
دکترعلوی همچنین خواستار به جد رسیدگی به طرح واکسیناسیون کارکنان داروخانه ها در سراسر کشور شد و از وزیر و معاون و تمامی دست اندرکاران بهداشت و درمان خواستار اجرای طرح بصورت چندفوریتی شد.