دیدار مدیر تعاون استایی استان با رئیس سازمان مدیریت برنامه ریزی آذربایجان شرقی
دیدار مدیر تعاون استایی استان با رئیس سازمان مدیریت برنامه ریزی آذربایجان شرقی
آرمان تبریز-مدیر تعاون روستایی استان آذربایجان شرقی به همراه معاونین فنی بازرگانی و اداری مالی با رئیس سازمان مدیریت برنامه ریزی استان دیدار و گفت و گو کرد .

آرمان تبریز-مدیر تعاون روستایی استان آذربایجان شرقی به همراه معاونین فنی بازرگانی و اداری مالی با رئیس سازمان مدیریت برنامه ریزی استان دیدار و گفت و گو کرد .

به گزارش خبرنگار از تبریز؛ ، جلسه ای با حضور مهندس علی اکبر نژادرضا به همراه معاونین فنی بازرگانی و اداری مالی با دکتر بهبودی رئیس و دکتر فتحی معاون هماهنگی امور بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سازمان مذکور برگزار و در خصوص ماموریتهای تعاون روستایی از جمله بازرگانی محصولات کشاورزی، ارائه خدمات انباری و سردخانه ای، لزوم حمایتهای دولتی در قالب طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای، کمکهای فنی و اعتباری و تسهیل در روند تبادل موافقتنامه های مرتبط با وظایف تعاون روستایی تبادل نظر گردید.

مهندس نژادرضا در این دیدار ضرورتهای حمایت مالی دولت و اولویتهای استان از جمله تجهیز و توسعه انبار سرد ۵۰۰۰ تنی عجب شیر، مراکز خرید گندم و دانه های روغنی، احداث و راه اندازی روستا بازارها، تجهیز اتحادیه های استانی به کشتارگاههای دام و طیور، سردخانه های آمونیاکی در قالب طرح تملک داراییهای سرمایه ای و کمکهای فنی و اعتباری تشریح کرد.

دکتر بهبودی نیز ضمن پرداختن به نقش تعاون روستایی و شبکه تحت پوشش در توسعه بخش کشاورزی و زنجیره تولید تا مصرف محصولات کشاورزی قول مساعدت و مکاتبه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بصورت پیشنهادی برای برقراری مجوز ردیفهای بودجه ای و امکان تبادل موافقت نامه های مستقیم دادند.