در سال گذشته  ۱۱۲۳۹ هکتار از اراضی کشاورزی استان آذربایجان شرقی رفع تداخل شد
در سال گذشته  ۱۱۲۳۹ هکتار از اراضی کشاورزی استان آذربایجان شرقی رفع تداخل شد
آرمان تبریز-رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: اخذ سند برای اراضی تعیین تکلیف شده توسط کمیسیون رفع تداخل، مشمول قانون جلوگیری ازخرد شدن اراضی کشاورزی نمی شود.

آرمان تبریز-رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: اخذ سند برای اراضی تعیین تکلیف شده توسط کمیسیون رفع تداخل، مشمول قانون جلوگیری ازخرد شدن اراضی کشاورزی نمی شود.

به گزارش خبرنگار ما از تبریز؛  مهندس اکبر فتحی در جلسه کمیسیون رفع تداخلات با بیان اینکه در سال گذشته تعداد ۱۱۸ پرونده در کمیسیون رفع تداخلات مطرح و  ۱۱ هزار و ۲۳۹ هکتار از اراضی کشاورزی تداخل احرازی استان آذربایجان شرقی رفع تداخل شد گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۰ نیز ۵ پرونده مربوط به ۲ پلاک شهرستان خداآفرین و ۳ پلاک ثبتی شهرستان کلیبر در سطح ۲۶۷٫۶ هکتار رفع تداخل شده است.

وی با بیان اینکه از گذشته یک مشکل تاریخی اختلاف بین اراضی کشاورزی و ملی وجود داشت که با تصویب ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به این مشکل تاریخی پایان داده شد ادامه داد: براساس این قانون وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نموده پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام نماید که یک اتفاق خوب در بخش کشاورزی است و پس از رفع تداخل و صدور سند برای اراضی کشاورزی ، زمین کشاورزی دارای ارزش و اعتبار گردیده و کشاورز می تواند به عنوان وثیقه از آن استفاده کند و کشاورزان صاحب زمین از این طریق دارای سرمایه واقعی تری شده و امکان این را می‌یابند که فعالیت کشاورزی‌شان را توسعه دهند.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از اراضی استان را اراضی کشاورزی تشکیل می‌دهد تصریح کرد: بسیاری از اسنادی که در اختیار کشاورزان قرار دارد،  اسناد قدیمی هستند که این اسناد به شکل نسق‌های زارعی یا تعداد کمی از کشاورزان اسناد دفترچه‌ای دارند که آنان از معضلات فراوانی رنج می‌برند.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان با اشاره به اینکه در این اسناد نقشه زمین‌های زراعی مشخص نشده است اظهار داشت: این نقشه‌های قدیمی نقشه‌های دقیقی نیستند و در بسیاری از موارد بخاطر اختلاف مرزی باعث اختلاف میان روستاییان می شود که پرونده‌های قضایی زیادی در این موارد تشکیل شده که برای رفع این مشکلات و مانع زدایی از آن ، ارایه نقشه‌های کاداستری می‌تواند نقش مهمی در این باره ایفا کند.

وی با بیان اینکه پس از ترسیم اراضی کشاورزی، کشاورزان با داشتن تاییدیه امور اراضی به سازمان ثبت و اسناد معرفی می‌شوند و براساس نقشه‌های تایید شده تعویض نقشه صورت می‌گیرد اظهارداشت: تهیه نقشه کاداستر برای همیشه به درگیری و اختلافات پایان می‌دهد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان با اشاره به اینکه اکنون به دستگاه‌ها و ماهواره‌هایی مجهز هستیم که اراضی کشاورزی را به طور کامل مشخص می‌کند، افزود: این ماهواره‌ها و دستگاه‌ها حدود اراضی کشاورزی را مشخص می‌کند و از این طریق مشکل نقشه‌های قدیمی اراضی کشاورزی مرتفع می‌شود به طوری که این نقشه‌های کاداستری نقش مهمی در پایان دادن به اختلافات کشاورزان و سازمان‌های مربوطه دارد و یک اقدام مهم در راستای تحقق شعار سال است.

وی با اشاره به اهمیت و نقش صدور اسناد مالکیت حدنگار اراضی کشاورزی در کاهش دعاوی و تسهیل سرمایه گذاری در بخش کشاورزی افزود: برای صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی بهره برداران، ابتدا اختلافات موجود در محدوده اراضی مورد بهره‌برداری اشخاص و دولت در کمیسیون رفع تداخلات حل و فصل و حدود اراضی ملی و غیر ملی تصویب می شود که پس از اجرای مقررات ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارسال مصوبه و نقشه حدنگار مورد تایید کمیسیون رفع تداخلات، اداره ثبت اسناد و املاک براساس مصوبه و نقشه مذکور نسبت به اصلاح سوابق ثبتی و اسناد مالکیت پلاک مورد نظر و تثبیت حدود اراضی ملی و غیر ملی مطابق مستندات مربوطه اقدام می‌نماید.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان با اشاره به کسب رتبه اول استان آذربایجان شرقی در تثبیت اراضی ، رفع تداخلات و تهیه نقشه های کاداستر در دو سال گذشته افزود: لازم می دانم از زحمات تک تک اعضا و دبیرخانه کمسیون سپاسگزاری نمایم ان شاءاله درسالجاری نیز بتوانیم میزان بیشتری از پلاکات را تعیین تکلیف کنیم.

مهندس فتحی با بیان اینکه در برنامه امسال تثبیت مالکیت برای اراضی تعیین تکلیف شده درقالب اخذ سند تک برگ از اولویتهای اساسی خواهد بود افزود: با توجه بر اینکه اخذ سند برای اراضی تعیین تکلیف شده توسط این کمیسیون مشمول قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی نمی شود فرصت مغتنمی است تا کشاورزان عزیز بتوانند برای اراضی خودشان سند ثبتی تک برگ بگیرند.

گفتنی است در پایان جلسه کمیسیون رفع تداخل پلاکات ثبتی که با هدف تعیین تکلیف ارضی ملی و مستثنیات با عضویت مدیرکل اقتصاد ودارایی استان ، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان. مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری استان، مدیر امور اراضی استان و معاونین اداره کل منابع طبیعی و مدیریت امور اراضی به ریاست رئیس سازمان جهادکشاورزی استان برگزارمی شود با توجه به کسب رتبه توسط استان در زمینه تهیه نقشه کاداستر و تعیین تکلیف اراضی از اعضا کمیسیون با اهدای لوح تقدیر بعمل آمد.