تا پایان امسال؛ بهره برداری از خط یک قطار شهری تبریز
تا پایان امسال؛ بهره برداری از خط یک قطار شهری تبریز
آرمان تبریز-مدیرعامل سازمان قطار شهری تبریز و حومه گفت: خط یک قطار شهری تبریز تا پایان امسال ، تا پایانه لاله به بهره بردای می رسد.

آرمان تبریز-مدیرعامل سازمان قطار شهری تبریز و حومه گفت: خط یک قطار شهری تبریز تا پایان امسال ، تا پایانه لاله به بهره بردای می رسد.

به گزارش خبرنگار ما مصطفی مولوی در نشست خبری افزود: با این که این خط تا ایستگاه آخر ، یعنی پایانه لاله مسافر جا به جا خواهد کرد، اما کارهای ساختمانی و تجهیز آن ادامه خواهد داشت.
وی ادامه داد : به دلیل تکمیل نشدن بعضی از ایستگاه ها ، مسافران فقط می توانند از ایستگاه های تکمیل شده استفاده کنند.
مولوی با اشاره به اینکه برای بهره برداری از خط یک قطار شهری تبریز، ۱ هزار ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار لازم است خاطرنشان کرد : امسال ۴۱۸ میلیارد تومان اعتبار برای قطار شهری تبریز پیش بینی شده است که ۲۸۰ میلیارد تومان از این اعتبار از اعتبارات شهرداری تبریز ، ۱۲۰ میلیارد تومان از اعتبارات دولتی و ۱۸ میلیارد تومان از اعتبارات داخلی سازمان قطار شهری است.
مدیرعامل سازمان قطار شهری تبریز و حومه گفت : اولویت خط دوم قطار شهری تبریز ، حفاری است و یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اوراق قرضه برای این خط در نظر گرفته شده است که ۵۰ درصد از این اوراق از اعتبارات دولتی و ۵۰ درصد از اعتبارات شهرداری است.
تا کنون برای قطار شهری تبریز ۲ هزار و ۶۳۴ میلیارد تومان هزینه شده است که یک هزار ۴۰۱ میلیارد تومان سهم شهرداری تبریز و یک هزار و ۲۳۳ میلیارد تومان سهم دولت بوده است.
احداث خط ۱ قطار شهری تبریز در جلسه بیست و نهم شورای عالی ترافیک شهرهای کشور به تصویب رسید و عملیات اجرایی آن در سال ۱۳۸۱ آغاز شد. در جلسه شصت و پنجم شورای عالی ترافیک، درسال ۸۵ احداث سایر خطوط درون شهری تبریز و خط حومه ای تبریز-سهند به تصویب رسید.
خطوط قطار شهری تبریز شامل چهار مسیر به طول ۷۰ کیلومتر با ۷۰ ایستگاه و یک خط برون شهری از تبریز به سهند به طول تقریبی ۲۰کیلومتر است.