انتصاب رئیس اداره آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاه پیام نور آذربایجانشرقی
انتصاب رئیس اداره آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاه پیام نور آذربایجانشرقی
آرمان تبریز-رئیس دانشگاه پیام نور آذربایجانشرقی گفت :توجه به ظرفیت های بالقوه استان و برنامه ریزی برای رشد و توسعه از اهم انتظارات دانشگاه هست.

آرمان تبریز-رئیس دانشگاه پیام نور آذربایجانشرقی گفت :توجه به ظرفیت های بالقوه استان و برنامه ریزی برای رشد و توسعه از اهم انتظارات دانشگاه هست.
با صدورحکم مدیر آزمایشگاههای دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی؛توسط مسئولین سازمان مرکزی، این حکم به مهندس فرهاد باغبانی ابلاغ و در خصوص وضعیت فعلی آزمایشگاههای استان بررسی های لازم بعمل آمد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز ،با انتخاب مهندس فرهاد باغبانی به عنوان رئیس اداره آزمایشگاهها و کارگاههای استان، توسط هیئت رئیسه دانشگاه و تایید این انتخاب از سوی سازمان مرکزی و صدور حکم مربوطه، طی مراسمی با رعایت پروتکل های بهداشتی، این حکم توسط دکتر معصومی به ایشان ابلاغ و در خصوص وضعیت آزمایشگاههای مراکز و واحدهای استان بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
دکتر معصومی با اشاره به ظرفیت های بالقوه استان در مراکز و واحدها و لزوم تدوین برنامه کاری برای رشد و توسعه آنها، این امررا یکی ازانتظارات مسئولین دانشگاه دانسته و گفت: اگر بتوانیم از ظرفیت و پتانسیل هر مرکز و واحد در زمینه تجهیزات آزمایشگاهی و سایر امکانات به نحو احسن و صحیح بهره برداری لازم را بعمل آوریم، قطعا شاهد رشد و پیشرفت و کاهش مشکلات در بسیاری از حوزه ها خواهیم بود.
رئیس دانشگاه پیام نور استان داشتن اطلاعات کامل از وضعیت آزمایشگاهها و کارگاههای استان را لازمه مدیریت صحیح این بخش دانسته و خواستار توجه ویژه به ظرفیت های بلا استفاده در سطح استان شده و گفت: نیروی انسانی کارآمد و متخصص جزو اصلی ترین ارکان پیشرفت و تعالی هر سازمان هست و به لطف الهی در این دانشگاه ما از این نعمت الهی برخوردار هستیم که امیدوارم با تقویت روحیه کار تیمی  و احساس مسئولیت بیش از پی،در پیشبرد اهداف دانشگاه و تحقق آن طبق سنوات گذشته موفق عمل نماییم.
مهندس باغبانی نیز ضمن قدردانی از اعتماد و انتخاب هیئت رئیسه استان، توجه به مسائل مطرح شده را جزو اولویت های کاری خود دانسته و تلاش تاثیرگذار و با برنامه را از اهم کارهای خویش در پست جدید دانست.
در این جلسه حکم صادره از سوی سازمان مرکزی توسط دکتر معصومی به مهندس باغبانی ابلاغ گردید.   ایازی آرمان تبریز