یادداشت/ اهانت به حکیم فضولی رفتاری نسنجیده و توأم با بلاهت
یادداشت/ اهانت به حکیم فضولی رفتاری نسنجیده و توأم با بلاهت
آرمان تبریز-سلام و درود بر استاد صالحی گرامی صبح شما و فر زانگان گروه الفت اصفهان با شادی و امید معلم اهانت کننده به حکیم فضولی که صاحب ۳ دیوان فارسی عربی و ترکی هستند آقای دکتر کجانی می باشند

آرمان تبریز؛سلام و درود بر استاد صالحی گرامی
صبح شما و فر زانگان گروه الفت اصفهان با شادی و امید

معلم اهانت کننده به حکیم فضولی
که صاحب
۳ دیوان
فارسی
عربی
و ترکی هستند
آقای دکتر کجانی می باشند

آیا به نظر شریف اساتید گروه ،اشتباه ایشان در اهانت به مشاهیر ادبی کشور غیر عمدی بوده است؟

موضع مدیران گروه وزین الفت که مصدر ترویج شعر و ادبیات در بر نامه خود هست در مورد این برنامه که از شبکه ۴ پخش شده چیست ؟

استاندار محبوب آذربایجان شرقی و اغلب نمایندگان مجلس و اساتید ادبیات دانشگاه تبریز و کل شبکه ای اجتماعی شمالغرب به این هتاکی واکنش تندی نشان دادند.
وعلی رغم نامه استاندار محترم به رئیس صدا و سیما ،هنوز این تنش در افکار عمومی متعادل نشده است؟

تا کی باید این رفتارهای نسنجیده و توأم با بلاهت ،با مشاهیر فرهنگی اقوام ایرانی ادامه یابد ؟

واقعا پیشنهاد اساتید گروه به این رفتارها در رسانه ملی چیست ؟

۵ اردیبهشت
شمس