شهردار منطقه ۵ تبریز طرح کرد : مسیرگشایی باند کندرو جنوبی جاده تهران موجب رونق منطقه می‌شود
شهردار منطقه ۵ تبریز طرح کرد : مسیرگشایی باند کندرو جنوبی جاده تهران موجب رونق منطقه می‌شود
آرمان تبریز- شهردار منطقه ۵ تبریز گفت:مسیرگشایی باند کندرو جنوبی جاده تهران همچون باند شمالی نقش مهمی در ساماندهی، تغییر مبلمان ورودی شرق تبریز و رونق اقتصادی منطقه خواهد داشت.

آرمان تبریز- شهردار منطقه ۵ تبریز گفت:مسیرگشایی باند کندرو جنوبی جاده تهران همچون باند شمالی نقش مهمی در ساماندهی، تغییر مبلمان ورودی شرق تبریز و رونق اقتصادی منطقه خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛میرعلی اصغر نساج افزود : مسیرگشایی جاده تهران در دو باند شمالی و جنوبی علاوه بر زیباسازی باعث تغییرمبلمان شهری مهمترین ورودی تبریز شده است.

شهردار منطقه ۵ تبریز با بیان اینکه باند شمالی در سال های گذشته به اتمام رسیده اظهار کرد: : تملک املاک باقیمانده و آسفالت ریزی اساسی قسمت های آزادسازی شده امسال انجام می شود.

او همچنین با اشاره به اینکه مسیرگشایی باندهای کندرو شمالی و جنوبی یکی از برنامه های ساماندهی ورودی شرق تبریز است، خاطر نشان ساخت : ۱۹۵۷۳ متر مربع املاک در مسیر پروژه قرار داشت که تملک آنها در سال های اخیر انجام شده است.

نساج افزود : تا کنون ۱۴۰۷۳ متر مربع عرصه و ۵۲۱۰ متر مربع اعیانی در باند کند رو جنوبی جاده تهران تملک شده است.

او مساحت املاک باقیمانده که بزودی تملک و آزادسازی می شود را ۵۵۰۰ متر مربع اعلام و ابراز امیدواری نمود امسال با کار جهادی این پروژه به بهره برداری برسد.