ناپدید شدن ۵ عضو بدن در آینده
ناپدید شدن ۵ عضو بدن در آینده
آرمان تبریز-از زمان خلقت، انسان دارای اعضایی در بدن خود بوده که به مرور زمان و به دلیل بلااستفاده بودن از بین رفته‌اند. در آینده نیز برخی اعضای بدن انسان برای همیشه از بین خواهند رفت.

آرمان تبریز-از زمان خلقت، انسان دارای اعضایی در بدن خود بوده که به مرور زمان و به دلیل بلااستفاده بودن از بین رفته‌اند. در آینده نیز برخی اعضای بدن انسان برای همیشه از بین خواهند رفت.

بدن انسان در عصر گذر زمان دستخوش تغییرات بسیاری شده است که نشان می دهد اعضای بدن در صورتی که کاربرد خود را از دست بدهند به مرور زمان از بین می روند.

یکی از معروف ترین این اعضا دم بوده است که به گفته محققان به دلیل بلاستفاده بودن ازبین رفته است در نتیجه بسیاری دیگر از اعضای بدن نیز که کارایی خود را از دست بدهند در نسل های جدیدی که در سال های آینده به دنیا می آیند دیگر وجود نخواهند داشت.

موهای بدن انسان: یکی از اعضای بدن موها هستند که برای محافظت از پوست در شرایط بد آب و هوایی هستند که به دلیل استفاده از لباس در حال از بین رفتن هستند به جز موهای صورت مانند ریش، ابرو و مژه که کاربرد محافظتی خود را حفظ کرده اند.
ریش
ریش

دندان عقل: انسان های اولیه به دلیل خوردن گیاهان و غذاهای سخت نیاز به دندان های بیشتر و فک بزرگتری بوده اند اما در طول تکامل فک کوچکتر شده و دندان عقل کارایی خود را از دست داده و کم کم رو به محو شدن است.
دندان
دندان

سینه مردان: وجود سینه در مردان به این دلیل است که جنین در ماه های پیش از تعیین جنسیت اصلی در رحم مونث هستند اما به مرور زمان درحال از بین رفتن است.

ماهیچه در ترقوه: این ماهیچه های کویچک در زیر ترقوه وجود دارند و به انسان های اولیه در چهار دست و پا رفتن کمک می کرده اند اما امروزه به دلیل راه رفتن انسان بر روی دو پا در حال محو شدن است.
ترقوه
ترقوه

انگشتان پا: دانشمندان کشف کرده اند که انسان اولیه در هنگام راه رفتن عادت داشته است برای حفظ تعادل از وسط پا و انگشتان استفاده کند اما به مرور این تعادل به کناره پا کشیده است و کاربرد انگشتان پا از بین رفته است.

  • منبع خبر : طلا