جلسه آموزش نحوه اجرای بودجه مصوب ۹۸ شهرداری تبریز برگزار شد
جلسه آموزش نحوه اجرای بودجه مصوب ۹۸ شهرداری تبریز برگزار شد
  آرمان تبریز-جلسه آموزش نحوه اجرای بودجه مصوب ۹۸ شهرداری تبریز برگزار شد.

آرمان تبریز-جلسه آموزش نحوه اجرای بودجه مصوب ۹۸ شهرداری تبریز برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ جلسه آموزش نحوه اجرای بودجه ۹۸ شهرداری تبریز با حضور رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر، مدیر کل دفتر برنامه و بودجه، مسئول برگزاری دوره های آموزشی کارکنان معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی و کارشناسان اعتبار، مالی و برنامه ریزی مناطق دهگانه و سازمان های شهرداری تبریز برگزار شد.

در این جلسه نحوه اجرای بودجه انقباضی سال ۹۸ در مناطق سازمان های و شرکت های تابعه شهرداری تبریز توسط محمد باقر بهشتی عضو شورای شهر تبریز تبیین شد.

گفتنی است ساز و کار اجرای تبصره های ۸۷ گانه بودجه مصوب سال ۹۸ نیز برای کارشناسان و مدیران اعتبار، مالی و برنامه ریزی مناطق و سازمان ها تشریح شد که بودجه اسمی کارکنان شهرداری تبریز یکی از این تبصره ها بود.