فرصت ثبت نام روستائیان و عشایر در صندوق بیمه اجتماعی تا پایان سال
فرصت ثبت نام روستائیان و عشایر در صندوق بیمه اجتماعی تا پایان سال
آرمان تبریز-مهلت نام نویسی کشاورزان، روستائیان و عشایر در صندوق بیمه اجتماعی تا پایان سال است.

آرمان تبریز-مهلت نام نویسی کشاورزان، روستائیان و عشایر در صندوق بیمه اجتماعی تا پایان سال است.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز ؛صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان اعلام کرد: به آگاهی هموطنان روستایی، عشایر و ساکنان شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت و کشاورزان ساکن شهرهای بزرگ ، قالیبافان و شاغلان صنایع دستی و رانندگان بین شهری می رساند با توجه به اعمال محدودیت سنی ۱۸ تا ۵۰ سال سن، تا پایان سال ۱۴۰۰ فرصت نام نویسی در این صندوق بیمه به منظور بهره مندی از کمک ۲ برابری دولت و استفاده از مزایای بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و فوت دارند.

لذا برای ثبت نام تا پایان سال و عضویت در صندوق با همراه داشتن اصل مدارک هویتی به کارگزاری های معتبر صندوق در سراسر استان مراجعه کنند و یا با شماره تلفن ۳۵۵۵۸۸۰۸ تماس بگیرند