افزایش قابل توجه زیرساخت های گردشگری در ارس
افزایش قابل توجه زیرساخت های گردشگری در ارس
آرمان تبریز--مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس از افزایش قابل توجه زیرساخت های گردشگری در این منطقه آزاد طی سال 97 در مقایسه با سال قبل از آن، خبر داد.

آرمان تبریز–مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس از افزایش قابل توجه زیرساخت های گردشگری در این منطقه آزاد طی سال ۹۷ در مقایسه با سال قبل از آن، خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛محسن نریمان گفت: تعداد هتل های فعال در منطقه آزاد ارس در سال ۹۶ تنها سه واحد بود اما در پایان سال ۹۷ این عدد به هفت رسید.
وی افزود: تعداد «هتل آپارتمان ها» و «مهمانسراها و مهمانپذیرهای فعال» در منطقه آزاد ارس نیز به ترتیب از سه و هفت واحد در سال ۹۶ به چهار و هشت واحد رسیدند.

مدیرعامل سازمان منطفه آزاد ارس، رشد تعداد «خانه مسافر» و «اقامتگاه های بوم گردی» در ارس را خیره کننده خواند و گفت: تعداد ۱۳ واحد خانه مسافر(کاشانۀ مهمان) فعال در سال ۹۶ به ۲۱ واحد و تعداد یک واحد اقامتگاه بوم گردی فعال در سال ۹۶ به پنج واحد در پایان سال افزایش پیدا کرد.
وی افزود: در مجموع، تعداد اتاق های مراکز اقامتی ارس با ۱۳۲ واحد رشد به عدد ۴۹۳ و تعداد تخت ها، با ۳۲۰ واحد افزایش به عدد ۱۴۱۳، در بازۀ زمانی یکساله رسید.

افزایش فرصت های شغلی
نریمان به ارتباط مستقیم ارتقای شاخص های مرتبط با زیرساخت های گردشگری با توسعۀ اشتغالزایی هم اشاره کرد و گفت: با توسعۀ زیرساخت های گردشگری در طول سال ۹۷، تعداد ۱۱۵ فرصت شغلیِ بیشتر در مقایسه با فرصت های شغلیِ به وجود آمده در سال ۹۶، ایجاد شد تا تعداد شاغلان بخش گردشگری ارس که به صورت مستقیم در این حوزه اشتغال دارند، در پایان سال گذشته ۳۶۱ نفر باشد.
وی همچنین حجم سرمایه گذاری انجام شده در بخش گردشگری ارس در سال گذشته را ۳۳۵ میلیارد ریال اعلام و خاطرنشان کرد: این موفقیت زمانی پراهمیت تر می شود که بدانیم حجم سرمایه گذاری انجام شده در بخش گردشگری ارس طی سال ۹۶ میزان ۱۵۸ میلیارد ریال بود.
رییس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس علاقه مندی به سرمایه گذاری در حوزه گردشگری ارس را خوشحال کننده توصیف کرد و گفت: در همین راستا پارسال ۹ مجوز اصولی برای سرمایه گذاری در حوزه گردشگری ارس صادر شد و این در حالیست که تعداد محوزهای اصولی صادره در بخش سرمایه گذاری گردشگری ارس در سال قبل از آن، فقط ۵ فقره بود.

نیروی انسانی آموزش دیده
وی در بخش دیگری از اظهارات خود، افزایش تعداد نیروی انسانی آموزش دیده در حوزه های مرتبط را یادآور شد و اضافه کرد: نیروی انسانی آموزش دیده در حوزه گردشگری از ۲۴۵ نفرِ دو سال قبل به ۲۹۰ نفر در سال گذشته رسید ضمن اینکه نیروی انسانی آموزش دیده در حوزه صنایع دستی از ۴۲ نفر به ۶۵ نفر و نیروی انسانی آموزش دیده در حوزه میراث فرهنگی از ۱۰ نفر به ۲۱ نفر ارتقاء پیدا کرد.
وی همچنین گفت: در پایان سال گذشته تعداد ۵ ژئوسایت ژئوپارک ارس بهسازی شده بود و این در حالیست که در سال ۹۶ تعداد ژئوسایت های بهسازی شدۀ ژئوپارک ارس فقط یک ژئوسایت بود.
نریمان، تعداد موزه های روستایی فعال و تعداد اماکن باززنده سازی شده و فعال در سال ۹۷ را به ترتیب ۲ و ۶ واحد اعلام و یادآوری کرد: در سال ۹۶ تعداد موزه های روستایی فعال و تعداد اماکن باززنده سازی شده ارس به ترتیب ۱ و ۵ واحد بود.
وی دربارۀ دفاتر خدمات مسافرتی هم گفت: تعداد این دفاتر از ۴ واحد در سال ۹۶ به ۶ واحد در سال گذشته رسید.
محسن نریمان، رشد تشکل های فعال حوزه گردشگری در ارس، در سال ۹۷ در مقایسه با سال ۹۶ را هم یادآوری کرد و افزود: این دفاتر از ۲ واحد در سال ۹۶ به ۴ واحد در پایان سال گذشته افزایش پیدا کرد.
وی ادامه داد: سازمان منطقه آزاد ارس ظرف سال گذشته در سه نمایشگاه گردشگری داخلی و خارجی شرکت و قابلیت های گردشگری این منطقه آزاد را معرفی کرد که رشدی دو برابری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن، نشان می دهد.

رشد گردشگران خارجی و داخلی
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس تعداد گردشگران خارجی ورودی از مبادی مرزی به این منطقه آزاد در طول سال ۹۷ را ۲۸۶ هزار و ۲۴۷ نفر اعلام و خاطرنشان کرد: در همین سال تعداد گردشگران خارجیِ با حداقل یک شب اقامت در ارس ۲۱۵ هزار و ۸۱۷ نفر بوده است.
وی با ابراز رضایت از رشد ورود و اقامت گردشگران خارجی به ارس گفت: گردشگران خارجی ورودی از مبادی مرزی به ارس در سال ۹۶ تعداد ۲۳۰ هزار و ۳۶۵ نفر بودند و فقط سه هزار و ۴۳ نفر از آنها حداقل یک شب اقامت در ارس داشته اند که مقایسه این اعداد با آمار پارسال به خوبی از یک تحول بزرگ حکایت می کند.
نریمان اضافه کرد: این موفقیت برای شاخص گردشگران داخلی هم تکرار شد، به طوری که ۱۳۶ هزار و ۹۶۷ نفر گردشگر داخلی که در طول سال ۹۶، حداقل یک شب اقامت در ارس داشته اند با رشدی قابل توجه به ۲۱۵ هزار و ۸۱۷ نفر در سال گذشته رسیده است.

وی افزود: تعداد بازدیدکنندگان از منطقه آزاد ارس طی سال ۹۶، بر اساس آمار ترددشمارها ۹ میلیون و ۷۷۴ هزار و ۱۶۹ نفر بود که این عدد در سال ۹۷ به ۱۰ میلیون و ۵۴۷ هزار و ۳۲۴ نفر افزایش یافت. ایازی/خبرنگار آرمان تبریز

  • منبع خبر : سایت سازمان منطقه آزاد ارس