دیدار با رایزنان جدید بازرگانی ایران در جمهوری آذربایجان و ارمنستان
دیدار با رایزنان جدید بازرگانی ایران در جمهوری آذربایجان و ارمنستان
آرمان تبریز-جمعی از اعضای هیات رییسه اتاق بازرگانی تبریز با رایزنان جدید ایران در جمهوری آذربایجان و ارمنستان دیدار کردند.

آرمان تبریز-جمعی از اعضای هیات رییسه اتاق بازرگانی تبریز با رایزنان جدید ایران در جمهوری آذربایجان و ارمنستان دیدار کردند.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، رایزنان جدید بازرگانی ایران در جمهوری آذربایجان و ارمنستان قبل از ظهر امروز در اتاق بازرگانی تبریز حضور یافته و در خصوص ظرفیت های استان آذربایجان شرقی برای همکاری های دو جانبه با دو کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان به بحث و گفتگو پرداختند.

یونس ژائله، رییس اتاق بازرگانی تبریز در این جلسه، استان آذربایجان شرقی را دارای ظرفیت های مناسبی در تولید محصولات متنوع دانسته و گفت: باید به فکر تجارت دو سویه با این دو کشور باشیم چرا که بازار یک طرفه، سودی برایمان نخواهد داشت که از رایزنان جدید ایران در این دو کشور می خواهیم زمینه را برای تجارت دو سویه آماده کنند.

وی همچنین بر لزوم تضمین امنیت سرمایه گذاری انجام شده در این دو کشور تاکید کرد و گفت: بخش خصوصی استان آماده همکاری های اقتصادی با دو کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان بوده و رایزنان بازرگانی باید فضای مناسبی را برای این افراد فراهم کنند.

در این جلسه رایزنان بازرگانی ایران در جمهوری آذربایجان و ارمنستان نیز به بیان راهکارهایی برای ایجاد و گسترش ارتباطات تجاری با این دو کشور اشاره کرده و خواستار همراهی و هم فکری بخش خصوصی استان در راستای این افزایش تعاملات شدند.