توزیع بیش از ۵۷ هزار تن انواع کودهای شیمیایی توسط شبکه تعاون روستایی آذربایجان شرقی
توزیع بیش از ۵۷ هزار تن انواع کودهای شیمیایی توسط شبکه تعاون روستایی آذربایجان شرقی
آرمان تبریز- مدیر تعاون روستایی استان آذربایجان شرقی از توزیع بیش از 57 هزار تن انواع کودهای شیمیایی توسط شبکه تعاون روستایی آذربایجان شرقی خبر داد.

آرمان تبریز- مدیر تعاون روستایی استان آذربایجان شرقی از توزیع بیش از ۵۷ هزار تن انواع کودهای شیمیایی توسط شبکه تعاون روستایی آذربایجان شرقی خبر داد.

به گزارش خبرنگار از تبریز؛ مهندس علی اکبر نژادرضا در گفتگو با خبرنگاران در ارتباط با توزیع انواع کودهای شیمیایی در سال ۱۳۹۹ گفت: در طول سال گذشته مقدار ۵۷ هزار تن انواع کودهای شیمیایی توسط عاملین و کارگزاری های شبکه تعاون روستایی و تولید بین کشاورزان توزیع گردیدِ که بیشترین سهم کودی شبکه تعاون روستایی استان مربوط به کود اوره می باشد.

وی افزود: این مقدار کود به انبارهای کددار شبکه منتقل شده و بین کشاورزان توزیع شده است.

مهندس نژادرضا در ارتباط با تامین کودهای شیمیایی تاکید کرد: مصرف بهینه کودهای شیمیایی ارتباط تنگاتنگ با عملکرد محصولات کشاورزی دارد.