کارنامه پربار کارکنان شرکت گاز در سال ۹۹: گازرسانی به ۲۳ شهر و ۳ هزار روستا و ۶ هزار واحد صنعتی
کارنامه پربار کارکنان شرکت گاز در سال ۹۹: گازرسانی به ۲۳ شهر و ۳ هزار روستا و ۶ هزار واحد صنعتی
آرمان تبریز- مدیرعامل شرکت گاز با اشاره به بخشی فعالیت های توسعه ای صنعت گاز که در سال 99 از سوی کارکنان این شرکت رقم خورده است، گفت: سال گذشته، پروژه‌های گازرسانی به 2 هزار و 913 روستا و 23 شهر را به بهره برداری رساندیم و به این ترتیب، ضریب نفوذ گاز در جمعیت شهری و روستایی به بیش از 95 درصد رسید.

آرمان تبریز- مدیرعامل شرکت گاز با اشاره به بخشی فعالیت های توسعه ای صنعت گاز که در سال ۹۹ از سوی کارکنان این شرکت رقم خورده است، گفت: سال گذشته، پروژه‌های گازرسانی به ۲ هزار و ۹۱۳ روستا و ۲۳ شهر را به بهره برداری رساندیم و به این ترتیب، ضریب نفوذ گاز در جمعیت شهری و روستایی به بیش از ۹۵ درصد رسید.

✅ به گفته حسن منتظر تربتی، پروژه گازرسانی به ۴ هزار روستا به همراه پروژه‌های فعال دیگری در دست اجرا داریم که باید تلاش کنیم آن‌ها را با شتاب بیشتر و در موعد مقرر خود به بهره‌برداری برسانیم تا موضوع گازرسانی در بخش روستایی هم به طور کامل محقق شود.

✅ وی ادامه داد: ۶ هزار مشترک صنعتی نیز تحت پوشش گازرسانی قرار گرفتند که از این تعداد، ۳ هزار و ۳۲۰ واحد صنعتی از طریق بند «ق» گازدار شدند.