لزوم ثبت نام همه کارگران و کارفرمایان در سامانه جامع روابط کار/ رسیدگی به اختلافات تسهیل می شود
لزوم ثبت نام همه کارگران و کارفرمایان در سامانه جامع روابط کار/ رسیدگی به اختلافات تسهیل می شود
آرمان تبریز-شبستر-علیرضا خوش نیت:رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شبستر اظهار داشت: سامانه جامع روابط کار که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طراحی شده، در این شهرستان نیز فعال بوده و ثبت نام کارگران و کارفرمایان این سامانه ادامه دارد. ابراهیم ایمانالی از همه کارگران و کارفرمایان منطقه خواست با حضور در دفاتر پیشخوان دولت در این سامانه ثبت نام کنند.

آرمان تبریز-شبستر-علیرضا خوش نیت:رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شبستر اظهار داشت: سامانه جامع روابط کار که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طراحی شده، در این شهرستان نیز فعال بوده و ثبت نام کارگران و کارفرمایان این سامانه ادامه دارد.
ابراهیم ایمانالی از همه کارگران و کارفرمایان منطقه خواست با حضور در دفاتر پیشخوان دولت در این سامانه ثبت نام کنند.

وی خاطرنشان کرد: این سامانه با هدف شفاف سازی اطلاعات جامعه کارگری و کارفرمایی راه اندازی شده است که در این سامانه حدود ۳۰ خدمت در حوزه روابط کار، هم برای کارگران و هم برای کارفرمایان پیش بینی شده که علاوه بر شفافیت در اطلاعات، امکان نظارت و پایش وضع موجود حاکم بر روابط کاری را به سیاستگذاران می دهد.
وی، ثبت الکترونیکی شکایات کارگران بدون مراجعه حضوری به مراجع حل اختلاف و ثبت قراردادهای کار نیروی انسانی توسط کارفرمایان را بخشی از کاربردهای سامانه جامع روابط کار اعلام کرد و افزود: کارگران و کارفرمایان برای ثبت نام در سامانه جامع روابط کار با در دست داشتن مدارک هویتی خود، فقط یکبار با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت نسبت به دریافت نام کاربری و رمز عبور اقدام کنند.
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شبستر یادآور شد: سامانه جامع روابط کار از طریق آدرس اینترنتی http://prkar.mcls.gov.ir قابل دسترسی است و کارگران و کارفرمایان پس از احراز هویت و دریافت نام کاربری و رمز عبور در دفاتر پیشخوان دولت می‌توانند اطلاعات خود را با ورود به سامانه ثبت کنند.
ابراهیم ایمانالی درباره الزامات اجرایی سامانه جامع روابط کار گفت: در حال حاضر کارگران و کارفرمایان به صورت داوطلبانه اطلاعات خود را وارد می‌کنند و پرونده الکترونیکی تشکیل می‌شود و این امر نه به واسطه صرف شکایات و رسیدگی مراجع حل اختلاف است.
وی در پایان متذکر شد: پرونده الکترونیکی برای کارگر و کارفرما یک بار تشکیل می‌شود و در حیات جاری شغلی فرد موثر است و قابلیت دسترسی را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فراهم می‌کند و نیاز نیست که در مراحل بعدی نیز انجام شود.