مراحل اخذ پروانه از سال جدید تسریع می شود
مراحل اخذ پروانه از سال جدید تسریع می شود
آرمان تبریز-معاون شهرسازی و معماری شهردار تبریز گفت: در راستای نامگذاری سال ۱۴۰۰ از طرف مقام معظم رهبری و تاکید ایشان مبنی بر مانع زدایی ها در تمامی امور، فرآیندهای مرتبط با پروانه ساختمانی از سال جدید با اجرای کامل دستورالعمل پروانه دو مرحله ای تسریع می شود.

آرمان تبریز-معاون شهرسازی و معماری شهردار تبریز گفت: در راستای نامگذاری سال ۱۴۰۰ از طرف مقام معظم رهبری و تاکید ایشان مبنی بر مانع زدایی ها در تمامی امور، فرآیندهای مرتبط با پروانه ساختمانی از سال جدید با اجرای کامل دستورالعمل پروانه دو مرحله ای تسریع می شود.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز ؛معاون شهرسازی و معماری شهردار تبریز گفت: دستورالعمل پروانه دو مرحله ای با پیشنهاد معاونت شهرسازی و تایید شهردار تبریز و پس از تصویب شورای اسلامی شهر و هیئت حل اختلاف استان از سال ۹۹ اجرایی شده است.

او افزود: هدف این دستورالعمل تسریع فرآیندهای مرتبط با پروانه ساختمانی، تعیین تکلیف ضوابط، مقررات، عوارض و جلوگیری از ایجاد دغدغه مضاعف برای شهروندان در زمینه تغییر ضوابط و مقررات از زمان صدور مجوز نقشه تا صدور پروانه نهایی بوده است.

عزتی ادامه داد: در این روش هر شهروند پس از مراجعه به شهرداری با ارائه پلان معماری اولیه، می تواند بدون انجام هر نوع استعلام از سایر ادارات، نسبت به دریافت پروانه مرحله اول اقدام نماید و این پروانه دارای ۱ سال اعتبار با تمدید ۱ ساله است.

محمد عزتی ادامه داد: قسمتی از فرایند صدور پروانه به ادارات خارج از شهرداری مانند تامین اجتماعی، نظام مهندسی و سایر ادارات مرتبط است. لذا با راه اندازی سیستم یکپارچه شهرسازی و در راستای مصوبه اشاره شده، ادارات موظف هستند ضوابط و دستورالعمل های مرتبط با پروانه ساختمان را با تایید استانداری به شهرداری اعلام نمایند.

معاون شهرسازی و معماری شهردار تبریز اضافه کرد: در طول سال ۹۹ برخی از ادارات همکاری لازم را با شهرداری انجام داده اند و انتظار آن می رود سایر ادارات نیز همکاری لازم را انجام دهند. این امر موجبات کاهش مراجعات حضوری سازندگان به ارگان ها، کاهش زمان صدور پروانه و سوء استفاده های احتمالی را فراهم می سازد.

عزتی تاکید کرد: در صورت عدم همکاری ادارات باقیمانده، در راستای اجرائی شدن مصوبه مذکور و تاکید قوانین مرتبط و همچنین مانع زدایی ها جهت اجرائی شدن شعار سال ۱۴۰۰، شهرداری تکلیفی برای انجام استعلامات نخواهد داشت.