اگر FATF تصویب نشود هزینه‌های عادی چند برابر می شود
اگر FATF تصویب نشود هزینه‌های عادی چند برابر می شود
آرمان تبریز-یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: من اگر مسئول بودم برای پیشرفت، رویکرد امنیتی حاکم را به رویکرد فرهنگی تبدیل می کردم.

آرمان تبریز-یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: من اگر مسئول بودم برای پیشرفت، رویکرد امنیتی حاکم را به رویکرد فرهنگی تبدیل می کردم.

متن مصاحبه محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح زیر است:

در رابطه با تصویب اف ای تی اف در سال جدید چه پیش بینی دارید؟ عدم تصویب آن در سالی که گذشت چه هزینه هایی برای کشور داشت؟

یکی از مسائل مهم، تصویب اف ای تی اف در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. اف ای تی اف با سیاست خارجی و سیاست داخلی مرتبط است و هم با مسائل اقتصادی مردم و هزینه هایی که به بیت المال و نظام تحمیل می کند، در ارتباط است.

عدم تصویب این لوایج باعث می شود هم به لحاظ بین المللی دچار انزوا شویم و مشکلات جدی بانکی پیدا کنیم و بانک های ما نتوانند با بانک های خارجی ارتباط برقرار کنند و هم، هزینه های عادی چند برابر شود. ایرانیان خارج از کشور نیز مشکلات بسیار زیادی دارند و نمی توانند حساب باز کنند این مجموعه زیان هایی است که به کشور تحمیل می شود.

آیا با مشکلاتی که اعلام کردید اف ای تی اف در سال جدید تصویب می شود؟

من امیدوارم در سال جدید گشایشی در این زمینه حاصل شود وزرایی که آمدند و در مجمع صحبت کردند و همچنین معاون حقوقی رییس جمهور همه توضیحاتی دقیق و خوب ارائه کردند و به توضیحات مجمع پاسخ دادند.

تذکر شورای نگهبان به مجلس از زبان محمد صدر /اگر FATF تصویب نشود، هزینه‌های عادی چند برابر می شود

روند قانون گذاری را در سالی که گذشت چطور ارزیابی می کنید؟

قانون باید توسط مجلس تصویب شود و سطح علمی و فکری نمایندگان اهمیت دارد. اگر آنها بتوانند مسائلی را که مورد نیاز مردم و کشور است به خوبی درک کنند و برای آن قانون تهیه و تصویب کنند کار به خوبی انجام می شود ولی شاهد تندروی مجلس فعلی بودیم و از شورای نگهبان و سایر نهادها تذکراتی به مجلس داده شد تا به مصالح نظام فکر کنند و این همه درگیر مسائل جناحی نشوند.

برای ریل گذاری و توسعه کشور در سال جدید از دیدگاه شما چه مسائلی در اولویت هستند؟

توسعه یعنی چه؟! توسعه یعنی پیشرفت و پیشرفت در درجه اول به سرمایه و تولید نیاز دارد از همه مهمتر که باید توجه بیشتری به آن داشت، نیاز توسعه به سرمایه معنوی است. سرمایه انسانی و نخبگان ما می توانند در شاخه ها و رشته های گوناگونی تاثیر گذار باشند.

اگر شما مسئول بودید چه مسائلی را برای اداره کشور در اولویت قرار می دادید؟

من اگر مسئول بودم برای پیشرفت، رویکرد امنیتی حاکم را به رویکرد فرهنگی تبدیل می کردم و با نگاهی مثبت به مردم و خواسته های مادی و معنوی آنها که آرامش و آسایش و کرامت انسانی است نگاه می کردم و در این جهت حرکت می کردم.

  • منبع خبر : برنا