برگزاری کارگاه آموزش و بکارگیری دیده بان های مردمی برای ناامن سازی محیط های تولید و توزیع مواد مخدر در محلات پرخطر
برگزاری کارگاه آموزش و بکارگیری دیده بان های مردمی برای ناامن سازی محیط های تولید و توزیع مواد مخدر در محلات پرخطر
برگزاری کارگاه آموزش و بکارگیری دیده بان های مردمی برای ناامن سازی محیط های تولید و توزیع مواد مخدر در محلات پرخطر

آرمان تبریز-کارگاه آموزش و بکارگیری دیده بان های مردمی برای ناامن سازی محیط های تولید و توزیع مواد مخدر در محلات پرخطر در سالن جلسات دادگستری تبریز برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ما، کارگاه «آموزش و بکارگیری دیده بان های مردمی برای ناامن سازی محیط های تولید و توزیع مواد مخدر در محلات پرخطر» با تدریس داود حملبر رئیس دادگاه های انقلاب تبریز و با حضور دیده بانان پیشگیری از سراسر استان ۲۶ فروردین ماه ۹۸ در سالن جلسات دادگستری تبریز برگزار شد.