یادداشت/سلام آقای مهدوی کیا
یادداشت/سلام آقای مهدوی کیا
آرمان تبریز-من آذربایجانی، کردها ،بلوچ و عرب و ترکمن و.... نیز هموطن ایرانی شما هستند هرچند شما فقط به فارس ها تبریک گفتید.

 

آرمان تبریز-من آذربایجانی، کردها ،بلوچ و عرب و ترکمن و….
نیز هموطن ایرانی شما هستند

هرچند شما فقط به فارس ها تبریک گفتید.

ولی من به همه اقوام متحد ایرانی
خصوصا هموطنان فارس زبان سال ۱۴۰۰ را تبریک می گویم

شما که در کسوت بازیکن تیم ملی تشریف دارید
چرا باید به اقوام دیگر ایرانی کم لطف
باشید؟

ما برای شما فوتبالیست محترم ایرانی نیز
طول عمر و سلامتی مسئلت داریم

تبریز/دوم فروردین ۹۹
جلیل شمس
|